Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11238
Title: Pamuk Yağı-metanol Enzimatik Transesterifikasyon Reaksiyonunun İncelenmesi
Other Titles: The Investigation Of The Enzymatic Transesterification Reactions Between Methanol And Cottonseed Oil
Authors: Tüter, Melek
Köse, Öznur
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Pamuk yağı
Enzimatik Transesterifikasyon Reaksiyonu
Biyomotorin
Cottonseed oil
Enzymatic Transesterification Reaction
Biodiesel
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, pamuk yağının metanol ile Novozym 435 mikrobiyal immobilize lipazı varlığında enzimatik transesterifikasyon reaksiyonu optimum koşullar belirlenerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmada dört parametrenin reaksiyon üzerindeki etkisi incelenmiş ve en yüksek metil ester içeriği yağın % 30’ u oranında alınan enzim miktarında, 1/4 yağ/alkol mol oranında, 50?C reaksiyon sıcaklığında ve 7 saat reaksiyon süresinde elde edilmiştir. Kullanılan immobilize enzimin tekrar kullanılabilirlik derecesi de araştırılmış ve üçüncü kullanım sonunda metil ester içeriğinin % 91.45’ ten % 11.69’ a düştüğü görülmüştür. Çalışmanın son aşamasında, pamuk yağı-metanol enzimatik transesterifikasyon reaksiyonu sonucu elde edilen metil esterin alternatif yakıt özellikleri incelenmiştir. Elde edilen biyomotorin Normal İklimler-Tip A sınıfına uygun çevre dostu yenilenebilir alternatif bir yakıt adayıdır.
In this study enzymatic transesterification reactions between methanol and cottonseed oil in the presence of immobilized microbial lipase Novozym 435 is realized. The effects of four parameters on the methyl ester content of the reactions are investigated. The highest methyl ester content is obtained when the amount of the enzyme is taken as 30% of oil, oil/alcohol molar ratio as 1/ 4, temperature and reaction time as 50?C and 7 hours, respectively. To determine the extent of reuse of the immobilized enzyme, three consecutive runs were done and methyl ester content decreased from 91.45% to 11.69%. Biodiesel obtained from the cottonseed oil is a fuel substitute for Normal Climates- Class A according to Turkish standarts. Biodiesel is an environmental friendly, renewable and alternative diesel fuel candidate.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11238
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
219.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.