Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11228
Title: Kayısı Çekirdeği Katranı, Zifti Ve Sıcaklık Modifikasyonlarının Karakterizasyonu
Other Titles: Characterization Of Apricot Stone Tar, Pitch And Their Modifications
Authors: Ekinci, Ekrem
Genceli, F. Elif
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Su buharı pirolizi
Kayısı çekirdeği katranı
Kayısı çekirdeği zifti
Sülfürik asit modifikasyonu
Sıcaklık modifikasyonu
Karakterizasyon
Steam pyrolysis
Apricot tar
Apricot pitch
Sulphuric acid modification
Heat modification
Characterization
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kayısı çekirdeğinden su buharı pirolizi ile katran elde edilmiştir. Karbon malzeme üretmek için hammadde girdisi olarak kullanılması amaçlanan bu katranın içerdiği karbon miktarını yükseltmek; oksijen miktarını düşürmek için iki ayrı modifikasyon tekniği uygulanmıştır. Uygulanan ilk metotta, katran sülfürik asit ile muamele edilip zift elde edilmiş ve bu katrana sıcaklık modifikasyonları yapılmıştır. İkinci olarak da ağırlıkça %40 oranında katran, %60 oranında petrol ziftiyle sülfürik asit ilavesiyle karıştırılıp, ısı etkisi altında modifiye edilmiştir. Her iki ayrı yöntemle üretilen zift numunelerinin elementel analizleri, toplam kükürt, yumuşama noktaları tayinleri, FTIR, 1H NMR, 13C NMR Spektreskopik analizleri, fonksiyonel oksijen grupları tayin analizleri yapılıp karakterize edilmişlerdir.
In this study, apricot tar is produced by steam pyrolysis for being an alternative precursor for the production of carbon materials. But as its carbon content is very low whereas oxygen content is high, the tar is to be modified to be used for the desired purpose. Therefore the following modification techniques are applied to the tar. At first, tar is modified with sulphuric acid and some more heat modifications are applied; and secondly the 40% tar is mixed with 60% petroleum pitch and sulphuric acid is added on to this mixture. And then some more heat modifications are applied. All these pitches produced under different techniques are characterized with elemental analysis, total sulphur analysis, softening point determination, functional oxygen group analysis and FTIR, 1H NMR, 13C NMR spectroscopic analysis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11228
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1199.pdf4.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.