Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11164
Title: İmkb’de Şirketlerin Hisse Senetleri Getirileri İle Finansal Oranları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Other Titles: A Thorough Study On Relationship Between Stock Returns And Financial Ratios Of Turkish Firms In Imkb
Authors: Bolak, Mehmet
Erbaş, Burak
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Hisse Senetleri
Getiri
Finansal Oranlar
Stocks
Stock Return
Financial Ratios
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Ülkemizde finansal mekanizmaya uzun vadeli kredi ve sermaye kaynağı sağlayarak, ekonomiye yön vermede önemli bir konuma sahip olan sermaye piyasasında, son yıllarda gerek işlem hacmi gerekse kurumsal açıdan önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hisse senetleri piyasasında yatırımcıların yatırım kararlarını vermelerinde en önemli gösterge olan getiri kavramının, hangi faktörlerden etkilendiğini ortaya çıkarmak, bu piyasanın gelişmesine ve istikrara kavuşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç hisse senetlerinin getirilerinin hangi faktörlerden etkilenebileceği sorusundan hareketle, şirketlerin hisse senetlerinin getirileri ve finansal oranları arasındaki ilişkiyi araştırmak doğrultusunda olmuştur. Çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 42 şirketin yıl sonu getirileri ile, bu şirketlerin yıl sonu mali tablolarından faydalanarak hesaplanan 21 finansal oran arasındaki ilişkiler 1994 - 1999 yılları için, elde edilip sonuçları üzerinde durulmuştur. İlişkinin belirlenmesinde SPSS programından (ver. 7.5) faydalanıp, analiz yöntemi olarak çoklu regresyon analizi kullanılarak bu konuda daha önceden yapılmış literatürdeki çalışmalara da değinilmiştir.
Istanbul Stock Exchange is playing a major role in economic growth by providing long term capital for Turkish firms. In this market main motive for investors is financial return. We believe that, finding out the factors that are effecting financial return will help the development and the stability of this market. In this study we investigated the relationships between financial ratios and stock returns. 42 firms and 21 financial ratios are selected for a six year period. (1994 - 1999) Returns are evaluated by using multiple linear regression method. SPSS computer program is used for this study. We found relationships between financial ratios and stock returns for some financial returns.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11164
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
755.pdf4.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.