Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11156
Title: Faktoring Ve Faktoringin Türkiye’deki Yeri Ve Gelişimi
Other Titles: Factoring And Its Development In Turkey
Authors: Tokdemir, Ertuğrul
Birinkulu, Erkin Arif
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Faktoring
Finansal Kurumlar
Farklılaştırma
Factoring
Financial Techniques
Discrimination
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Gittikçe globalleşen dünya düzeni içinde sermaye piyasalarının birbirleri ile tam entegrasyonu sağlanmaya çalışılırken, dünya ülkeleri yeni finansal ürünleri kabul edip kendi ülke şartları içinde uygulamak durumunda kalmaktadırlar. Klasik banka kredilerinin dışında gelişen leasing, forfaiting ve faktoring gibi finansal ürünler de bunlardan birkaç tanesidir. Alacakların tahsili, yönetimi ve garanti edilmesinin yanında finansman fonksiyonunu da müşterilerine sunan faktoring, Türkiye ekonomisi için uygun bir finansal yöntemdir. Türkiye’nin özellikle 1980’li yıllarda başlayan dışa açılma politikaları ve ihracata dayalı kalkınma modeli içerisinde KOBİ’lerin önemli roller alması gerektiği ve bu süreç içinde de modern bir finansal yöntem olarak faktoringin doğru çözüm olduğu görülmüştür. Ayrıca mali piyasalarda çok büyük bir payı olan bankalar kesiminin Türkiye’de sıkça yaşanan ekonomik krizlerde darboğaza girmesi ya da verdiği kredileri kısması sonucunda, başka bir alternatif bulamayan sistemin yaşadığı kriz daha da derinleşmektedir. Bu tespitten hareketle, mali sistem içinde farklılaştırmaya gidilerek, bankalara alternatif olabilecek yeni finansal kurumların sistem içindeki payının artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin mevcut ekonomik yapısına uygunluğu ile de faktoring bu finansal kurumların en önemlilerinden biridir.
While the capital markets are being more integrated in the globalisation progression of the world, countries need to use and try to adopt all new financial tools for themselves. Leasing, forfaiting and factoring are some of these new financial tools rather than traditional bank financing. Factoring is an appropriate financial tool for Turkey with its collection, management and guarantee services for the account receivables of the firms. It is also seen that factoring is the right solution in the process of Turkey’s export based development efforts where small and medium sized companies should have leading roles through this process, especially after 1980’s. It has been experienced that Turkey suffers economic crises quite often. The financial sector, which is mainly established on the banking system, causes such crises to be much more harmful for the economy due to the insufficient lack of alternative financial techniques. From this point of view, by making discriminations, the proportion of the alternative financial institutions should be increased in the whole financial system and factoring is one of the most important financial institutions with its conveniency for the Turkish economy.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11156
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
607.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.