Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11053
Title: Tedarik Zinciri Yönetimi
Other Titles: Supply Chain Management
Authors: Tanyaş, Mehmet
Altaygil, İlke
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Tedarik Zinciri Yönetimi
Etkin Tüketici Yanıtı
Sürekli Tazeleme Programı
Supply Chain Management
Efficient Consumer Response
Continuous Replenishment Program.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada Tedarik Zinciri Yönetimi kavramı incelenmiştir. Lojistik Yönetim ile ilişkileri, tarihsel gelişimi bakımından ele alınmış, entegre edilmiş lojistik kavramı, kapsamı genişletilerek, Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı ile ilişkilendirilmiştir. Etkin Tüketici Yanıtı, Tedarik Zinciri Yönetiminin gıda sektöründeki devamı niteliğindedir. Etkin Tüketici Yanıtının odak alanları Kategori Yönetimi, Ürün Stoğu Tazeleme ve Bilgi Teknolojileridir. Ürün Stoğu Tazeleme yaklaşımlarından biri de Sürekli Tazelemedir. Tedarik Zinciri Yönetimi, Etkin Tüketici Yanıtı ve Sürekli Yenileme arasındaki ilişkiler bir temele oturtularak, Tedarik Zinciri Yönetiminde bir Sürekli Tazeleme yaklaşımı sistemi kurulmuştur. Bu sistemde gerçek zamanlı veri akışı ile tedarik zinciri katılımcılarının envanter düzeylerinin değişimi ve satış noktasından gelen gerçek-zamanlı satış ve stok bilgilerinin, üreticinin tedarikçisine uzanan bir kapsamda etkileri incelenmiştir.
In this study, a continuous replenishment approach in the entire supply chain has been designed. Firstly the Supply Chain Management concept has been reviewed. The relationships with the Logistics Management has been dealt with from the aspect of the historical development; integrated logistics concept, by broadening its content, has been related to the Supply chain management approach. Efficient Consumer Response is the subsequent of the Supply Chain Management within the grocery industry. The focus areas of the Efficient Consumer Response are Category Management, Product Replenishment and Information Technologies. One of the Product Replenishment approaches is Continuous Replenishment. After the relationships between Supply Chain Management, Efficient Consumer Response and Continuous Replenishment is reviewed, a Continuous Replenishment approach system in the Supply Chain Management has been established. In this system, the change of inventory levels of the supply chain participants within the real time sales & stock data flow, and the effects of the real-time information flow from the point of sales to the supplier of the manufacturer have been reviewed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11053
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471.pdf10.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.