Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11008
Title: Ceo2-tio2 (ceo2-zro2) İnce Filmlerinin Oluşturulması, Optik, Yapısal Ve Bazı Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: Preperation And Investigation Of Optical, Structural, And Some Electrochemical Properties Of Ceo2-tio2 (ceo2-zro2) Thin Films
Authors: Tepehan, Fatma Z.
Ghodsı, Farhad E.
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Cerium dioksit-Titanium (Zirconium) dioksit
İnce film
Optik özellikleri
Elektrokromik
Cerium dioxide-Titanium (Zirconium) dioxide
Thin film
Optical properties
Electrochromic
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada sol-gel yöntemi ile değişik fiziksel ve kimyasal koşullarda (yaşlanma, pH, döndürme ve daldırma kaplama metodaları, ısıl işlem sıcaklığı ve Ce/Ti mol oranı ) oluşturulan CeO2-TiO2 (CeO2-ZrO2) ince filmlerinin optik, elektrokimyasal ve yapısal özellikleri incelendi. Değişik pH, Ce/Ti mol oranı, döndürme ve daldırma hızları, katman sayısı ve ısıl işlem sıcaklığında CeO2-TiO2 ince filmleri, Ce/Zr mol oranı 50/50 olan sol den değişik döndürme ve daldırma hızları, katman sayısı ve ısıl işlem sıcaklığında CeO2-ZrO2 ince filmleri oluşturuldu. CeO2-TiO2 ince filmlerinin optik sabitleri (kırma indisi, absorpsiyon ve söndürme katsayısı) ile paketlem yoğunluğu yaşlanma zamanının ilk haftalarında belirgin bir değişiklik gösterirken son haftalara doğru (9-11. hafta) sabit bir duruma gelmektedir. pH, Ce mol miktarı ve daldırma hızının azalmasıyla ve döndürme hızı, katman sayısı ve ısıl işlem sıcaklığının artmasıyla bu optik sabitler ve paketleme yoğunluğu artmaktadır. Film kalınlığı yaşlanma zamanı, katman sayısı, döndürme ve daldırma hızının azalmasıyla ve pH, Ce mol oranı, ısıl işlem sıcaklığının artmasıyla azalmaktadır.
In the present work, the optical, electrochemical, and structural properties of sol-gel derived CeO2-TiO2 (CeO2-ZrO2) thin films deposited in different physical and chemical conditions (aging, pH, spin and dip coating methods, heat treatment temperature, and different Ce/Ti mole range) have been investigated. The CeO2-TiO2 thin films deposited with different pH, Ce/Ti mole range, spin speed, pulling rate, and at different layer, and heat treatment temperature. The CeO2-ZrO2 thin films deposited with different spin speed, pulling rate, and at different layer and heat treatment temperature with a 50/50 mole rate of Ce/Zr. The optical constants (refractive index, absorption and extinction coefficients) and packing density of the CeO2-TiO2 thin films change sharply at the first weeks of aging while they fix at the end of aging ( 9-11 th weeks). The optical constants and packing density of the films increase with decreasing pH, the mole rate of Ce, and the pulling rate, and with increasing of the spin speed, the number of layer, and heat treatment temperature. Thickness of the films decreases with decreasing aging time, the number of layer, the spin speed, and pulling rate, and with increasing of pH, the mole rate of Ce, and heat treatment.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11008
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1221.pdf7.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.