Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11008
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTepehan, Fatma Z.tr_TR
dc.contributor.authorGhodsı, Farhad E.tr_TR
dc.date1999tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-04T07:08:14Z-
dc.date.available2015-12-04T07:08:14Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11008-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999en_US
dc.description.abstractBu çalışmada sol-gel yöntemi ile değişik fiziksel ve kimyasal koşullarda (yaşlanma, pH, döndürme ve daldırma kaplama metodaları, ısıl işlem sıcaklığı ve Ce/Ti mol oranı ) oluşturulan CeO2-TiO2 (CeO2-ZrO2) ince filmlerinin optik, elektrokimyasal ve yapısal özellikleri incelendi. Değişik pH, Ce/Ti mol oranı, döndürme ve daldırma hızları, katman sayısı ve ısıl işlem sıcaklığında CeO2-TiO2 ince filmleri, Ce/Zr mol oranı 50/50 olan sol den değişik döndürme ve daldırma hızları, katman sayısı ve ısıl işlem sıcaklığında CeO2-ZrO2 ince filmleri oluşturuldu. CeO2-TiO2 ince filmlerinin optik sabitleri (kırma indisi, absorpsiyon ve söndürme katsayısı) ile paketlem yoğunluğu yaşlanma zamanının ilk haftalarında belirgin bir değişiklik gösterirken son haftalara doğru (9-11. hafta) sabit bir duruma gelmektedir. pH, Ce mol miktarı ve daldırma hızının azalmasıyla ve döndürme hızı, katman sayısı ve ısıl işlem sıcaklığının artmasıyla bu optik sabitler ve paketleme yoğunluğu artmaktadır. Film kalınlığı yaşlanma zamanı, katman sayısı, döndürme ve daldırma hızının azalmasıyla ve pH, Ce mol oranı, ısıl işlem sıcaklığının artmasıyla azalmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn the present work, the optical, electrochemical, and structural properties of sol-gel derived CeO2-TiO2 (CeO2-ZrO2) thin films deposited in different physical and chemical conditions (aging, pH, spin and dip coating methods, heat treatment temperature, and different Ce/Ti mole range) have been investigated. The CeO2-TiO2 thin films deposited with different pH, Ce/Ti mole range, spin speed, pulling rate, and at different layer, and heat treatment temperature. The CeO2-ZrO2 thin films deposited with different spin speed, pulling rate, and at different layer and heat treatment temperature with a 50/50 mole rate of Ce/Zr. The optical constants (refractive index, absorption and extinction coefficients) and packing density of the CeO2-TiO2 thin films change sharply at the first weeks of aging while they fix at the end of aging ( 9-11 th weeks). The optical constants and packing density of the films increase with decreasing pH, the mole rate of Ce, and the pulling rate, and with increasing of the spin speed, the number of layer, and heat treatment temperature. Thickness of the films decreases with decreasing aging time, the number of layer, the spin speed, and pulling rate, and with increasing of pH, the mole rate of Ce, and heat treatment.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectCerium dioksit-Titanium (Zirconium) dioksittr_TR
dc.subjectİnce filmtr_TR
dc.subjectOptik özellikleritr_TR
dc.subjectElektrokromiktr_TR
dc.subjectCerium dioxide-Titanium (Zirconium) dioxideen_US
dc.subjectThin filmen_US
dc.subjectOptical propertiesen_US
dc.subjectElectrochromicen_US
dc.titleCeo2-tio2 (ceo2-zro2) İnce Filmlerinin Oluşturulması, Optik, Yapısal Ve Bazı Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativePreperation And Investigation Of Optical, Structural, And Some Electrochemical Properties Of Ceo2-tio2 (ceo2-zro2) Thin Filmsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentFizik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentPhysics Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1221.pdf7.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.