Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11003
Title: Çeşitli Sistemlerin Landau Ortalama Alan Teorisi İle İncelenmesi
Other Titles: The Analysis Of Various Systems By Using Landau Mean Field Theory
Authors: Yurtseven, Hamit
Enginer, Yücel
Fizik Mühendisliği
Physics Department
Keywords: Landau Ortalama Alan Teorisi
Faz Geçişleri
Serbest Enerji
Landau Mean Field Theory
Phase Transitions
Free Energy
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Landau ortalama alan teorisinde serbest enerjiler düzen parametrelerinin kuvvetleri cinsinden seriye açılabilir. Bu serbest enerjileri kullanarak faz geçiş denklemleri hesaplanabilir. Faz geçişlerinin deneysel faz diyagramlarından elde edilmiş olan formlarını kullanarak serbest enerjideki katsayıların dış değişkenlere bağımlılıklarını bulabiliriz. Böylece bu katsayılardan düzen parametrelerinin ve serbest enerjinin dış değişkenlere bağımlılıklarını bulabiliriz. Bu tezde sıvı kristaller, amonyak, amonyum florür ve buz gibi sistemler üzerinde çalıştık. Landau ortalama alan teorisini kullanarak bu sistemlerin faz diyagramlarını hesapladık. Sıvı kristaller pek çok faz gösterirler. Biz burada sıvı kristal bir sistemde NAC noktası yakınında T-X faz diyagramını hesapladık. Amonyak sistemini inceledik. Amonyak gaz, sıvı ve katı (I, II ve III) gibi çeşitli fazlar gösterir. Burada biz amonyak için T-P faz diyagramını hesapladık. NH4F de sırası ile sıvı, katı(I, II, III ve IV) gibi çeşitli fazlar gösterir. Biz NH4F için T-P faz diyagramını hesapladık. Son olarak farklı sıcaklık ve basınç koşulları altında çeşitli fazlar veren buz sistemini çalıştık. 1. bölümde Landau ortalama alan teorisine kısa bir giriş yaptık. 2. , 3. ve 4. bölümlerde sıvı kristal bir sistem için ortalama alan teorisi modelimizi verdik.5. bölümde amonyak sistemini inceledik. 6. bölümde NH4F için faz diyagramımızı verdik. 7. bölümde buzun T-P faz diyagramı için yaptığımız hesaplar verilmiştir. Son olarak 8. bölümde sonuçlar ile geleceğe dönük bilimsel tartışmalar sunulmuştur.
In the Landau mean field theory the free energies can be expanded in powers of the order parameters. Using these free energies one can calculate the phase line equations. Using the form of the phase lines which are obtained from the experimental phase diagrams, we can find dependence of the coefficients in the free energy on the external variables. In this thesis we have studied systems such as liquid crystals, ammonia, ammonium floride and ice. We have calculated the phase diagrams of those systems using the Landau mean field theory. Liquid crystals exhibit various phases. We have calculated here T-X phase diagram near the NAC point in a liquid crystal system. We have analysed the ammonia system. Ammonia exhibit various phases of gaseous, liquid and solid (I, II and III). Here, we have calculated T-P phase diagram for ammonia. NH4F also exhibits various phases, namely, liquid and solid (I, II, III and IV) phases. We have calculated T-P phase diagram for NH4F. Finally, we have studied the ice system which undergoes various phases under temperature and pressure conditions. In Chapter 1 we give a brief introduction to the Landau mean field theory. In Chapters 2, 3 and 4 we give our mean field models for a liquid crystal system. In Chapter 5 we analyse the ammonia system. In Chapter 6 we give our phase diagram for NH4F. In Chapter 7 our calculations for the T-P phase diagram of ice are given. Finally, in Chapter 8 conclusions and future prospects are presented.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11003
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.