Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11001
Title: Üç Değişik Metrik Fon Uzayında Skaler Bir Alanın Kuantum Dalgalanmaları
Other Titles: Quantum Fluctuations For A Scalar Field In The Background Of Three Different Metrics
Authors: Mahmut, Hortaçsu,
Kaya, Reyhan
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Kozmik Sicimler
Boşluk Beklenen Değeri
Düzlem İmpulsif
Cosmic Strings
Vacuum Expectation Value
Plane Impulsive Wave
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu tezde, ‘‘dönen’’ bir kozmik sicimin kopması ile oluşan küresel impulsif gravitasyonel dalganın fon uzayında skaler bir alanın energi gerilim tansörünün boşluk beklenen değeri hesaplandı. Birinci mertebe pertürbasyonda sıfır boşluk dalgalanmaları bulundu. İmpulsif düzlem ve sandviç dalgaların, kesin ve pertürbatif sonuçları da karşılaştırıldı. Pertürbatif yöntemden kaynaklanan sahte etkilerin energi gerilim tansörünün boşluk beklenen değeri gibi fiziksel olarak anlaşılabilen büyüklüklerde sonlu ifadelere yol açmadığı gösterildi.
In this thesis, the vacuum expectation value of the stress-energy tensor for a scalar field in the background metric of spherical impulsive gravitational wave due to the snapping of a ‘‘rotating’’ cosmic string is calculated. Zero vacuum fluctuations were found in first –order perturbation theory. The exact and perturbative results in two metrics, plane impulsive and sandwich waves, are also compared. It is shown that the spurious effects due to the perturbation method do not survive for physically relevant quantities such as the vacuum expectation value of the stress- energy tensor.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11001
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1166.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.