Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11000
Title: Sıvı Kristal Polimerlerde Faz Geçişleri
Other Titles: The Phase Transitions In Liouid Polymers
Authors: Pekcan, Önder
Yıldız, Sevtap
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Foton Geçirgenliği Yöntemi
Isıl Histeresiz
Esnek Ayırıcı
Photon Transmission Technique
Thermal Hysteresis
Flexible Spacer.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, sıvı kristal malzemelerde faz geçişlerini araştırmak için farklı bir yöntem olan in-situ “UV/Visible” (UV/Vis) foton geçirgenliği yöntemi kullanılmıştır. UV/Vis foton geçirgenliği yöntemi, 6-(4-siyanobifenil-4’-oksi)hekzil akrilat sıvı kristalik akrilat monomeri (LC6), hopolimeri (PLC6), politetrahidrofuran’la aşılanmış aşı kopolimeri (GLC6)’da faz geçişleri çalışmasında uygulandı. Sunulan bu çalışmada esnek ayırıcı grup olarak üç metilen kısma sahip 3-(4-siyanobifenil-4’-oksi)propil akrilat monomeri (LC3), homopolimeri (PLC3) ve aşıkopolimerinin (GLC3) kritik davranışları da çalışıldı. Sıvı kristal polimerlerde, esnek ayırıcı grup uzunluğunun polimerin ısısal davranışına etkilerini de araştırıldı. İkinci aşamada smektojenik özellik gösteren 4-ethoxy-4’-(6-viniloksihekziloksi) azobenzen (VE) monomeriyle, sıvı kristalik özellik göstermeyen 4-hekzoksi-3’-metil-4’-(6-akriloksihekziloksi) azobenzen (AH) ikili karışımının faz fiyagramı elde edildi. Son olarak foton geçirgenliği yöntemi VE+AH sisteminde N-SmA ve SmA-N geçişlerindende ısıl histeresiz olgusunun ölçeklenme davranışının çalışmasında kullanıldı. Geçen ışık şiddeti ve sıcaklık düzleminde, sıcaklığın lineer olarak değişmesi durumunda, ısıl histeresiz çevrimleri elde edildi.
In this study, we present a different method namely in-situ ultraviolet/visible (UV/Vis) method to investigate the phase transitions in liquid crystalline materials. The ultraviolet/visible photon transmission technique was applied to study phase transitions of a liquid crystalline acrylate monomer, 6-(4-cyanobiphenyl-4’-oxy) hexly acrylate (LC6), its homopolymer (PLC6), its graft copolymer (GLC6) with polytetrahydrofuran grafts. In the present work, we also studied critical behaviors of 3-(4-cynabiphenly-4’-oxy)propyl acrylate monomer (LC3) having three methylene segments as a flexible spacer, and its homopolymer (PLC3), and its graft copolymer (GLC3). We investigated the effects of varying the length of the flexible spacer on the thermal behavior of liquid crystalline polymers. In the second stage, photon transmission measurements were applied to study the phase diagram of a mixture 4-ethoxy-4’-(6-vinyloxyhexyloxyl) azobenzene (VE), a smectogen, and 4-hexoxy-3’-methyl-4’-(6-acryloyloxyhexyloxy)azobenzene (AH) which itself exhibits no liquid crystalline behavior. Finally, the photon transmission method was applied to study the scaling behavior of thermal hysteresis during the N-Sm-A and the Sm-A-N transitions in VE+AH system. We have obtained the thermal hysteresis loops under lineraly varying temperature in the frame of the transmitted photon intensity and temperature.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11000
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8320.pdf5.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.