Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10996
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHortaçsu, Mahmuttr_TR
dc.contributor.authorÜlker, S. Kayhantr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-04T07:08:11Z-
dc.date.available2015-12-04T07:08:11Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10996-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractSüpersimetrik alan teorilerinin cebirsel yapısı yardımıyla bir kohomoloji problemi tanımlanmıştır. Bu kohomolji probleminin bazı özel çözümleri kullanılarak, WZ modeli ve N=1,2 SYM teorilerinin eylemlerinin düşük boyutlu alan polinomlarının çoklu supervaryasyonları ile temsil edilebileceği gösterilmiştir. Bu sonuç, süpersimetrik eylemlerin ilgili bir süperçoklunun en üst elemanı oluşu ile ilişkilendirilebilir. Diğer taraftan, dört boyutta BRST kohomolojisi ve N=1,2 SYM eylemleri arasındaki ilişki tartışılmıştır. Özellikle, Cebirsel renormalizasyon yöntemindeki lineerleştirilmiş Slavnov-Taylor operatörü B nin kohomolojik analizinden elde edilen yavru denklemlerin çözümlerinden, kabuk dışı ve kabuk üstü N=1,2 SYM eylemlerinin her ikisinin de düşük boyutlu alan polinomları ile ilişkilendirilebileceği gösterilmiştir. Bundan başka, kabuk dışı ve kabuk üstü durumlardaki çözümlerin, bu iki durumdaki kohomolojinin aynı olmasından dolayı, birbirlerinden sadece bir B tam terim kadar fark ettiği gösterilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractA cohomology problem is defined by using the algebraic structure of the (globally) supersymmetric field theories. By using some particular solutions of this cohomology problem, it is shown that the actions of Wess-Zumino model and N=1,2 SYM theories can be represented as a multiple super variations of some lower dimensional field polynomials. This result can be related to the fact that supersymmetric actions can be viewed as the highest component of respective supermultiplets. On the other hand, the relation between BRST cohomology and the N=1 and N=2 supersymmetric Yang-Mills action in 4 dimensions is discussed. In particular, it is shown that both off and on-shell N=1,2 SYM actions are related to a lower dimensional field polynomial by solving the descent equations, which is obtained from the cohomological analysis of linearized Slavnov-Taylor operator B, in the framework of Algebraic Renormalization. Furthermore we show that off and on-shell solutions differ only by a B exact term, which is a consequence of the fact that the cohomology of both cases are same.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSüpersimetritr_TR
dc.subjectsüpersimetrik alan teorileritr_TR
dc.subjectayar teorileritr_TR
dc.subjectkohomoloji.tr_TR
dc.subjectSupersymmetryen_US
dc.subjectsupersymmetric field theoriesen_US
dc.subjectgauge theoriesen_US
dc.subjectcohomology.en_US
dc.titleSüpersimetrik Alan Teorilerinin Kohomolojik Yapılarıtr_TR
dc.title.alternativeCohomological Structure Of Supersymmetric Field Theoriesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentFizik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentPhysics Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1268.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.