Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10896
Title: Rijitleşmiş Boşluklu Perdelerin Statik Yatay Yükler Altındaki Davranışının İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of The Coupled Structural Walls Under The Behaviour Of Static Lateral Loads
Authors: Girgin, Konuralp
Küçük, Emrah
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Rijit
boşluklu perdeler
sonlu eleman
coupled walls
stiffened
finite element
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Boşluklu perdeler, yüksek yapılarda rüzgar ve deprem yüklerini temsil eden yatay yük etkilerini karşılayabilmek ve tüm yapının dayanımını arttırmak amacı ile sıkça kullanılan yapı türleridir. Bu çalışmada, rijit bölgeleri bulunan, simetrik ve simetrik olmayan boşluklu perdelerin, deprem ve rüzgar yüklerini temsil eden yatay yükler ve ayrıca tekil yük altındaki davranışı incelenmiştir. Rijitleştirilmiş boşluklu perdenin birinci moda ait periyodu, kritik kesitlerdeki içi kuvvetleri ve yerdeğiştirmeleri rijit bölge konumunun perde yüksekliği boyunca değişimine ve rijit bölge genişliğine bağlı olarak hesaplanmış ve elde edilen sayısal sonuçların irdelenmesi yapılmıştır. Çalışmada sonlu elemanlar yöntemi esas alınmış ve sayısal sonuçlar SAP 2000 adlı program yardımı ile bulunmuştur. Sayısal sonuçlar irdelenerek, rijit katın tüm yükseklik boyunca en uygun yerinin belirlenmesi sağlanmıştır.
Coupled structural walls (CSW) are the structural members that are widely used in medium or high - rise buildings to increase the overall rigidity and resist the lateral loads due to wind or eartquakes. In this study, the behaviour of symmetric and nonsymettric CSW having the stiff storey or storeys, called as Stiffened CSW (SCSW), have been investigated under static lateral loads representing the earthquake and wind effects. Finite element method was used in the analyses, and the numerical results was found by SAP 2000. A rectangular plane stress element with 12 degrees of freedom including the effects of nodal rotations together with the lateral and vertical displacements has been utilized in this study. Internal forces at critical sections, displacements and first natural period for (SCSW) were computed for the various rigid storey locations along the building height. By evaluating the results of numerical solutions, suitable location of rigid storey along the structural height can be obtained for the effective design of (SCSW)
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10896
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2844.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.