Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10811
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Turguttr_TR
dc.contributor.authorÇağlarım, Mesuttr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-01T13:54:45Z-
dc.date.available2015-12-01T13:54:45Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10811-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, döşeme türlerinin yapıların taşıyıcı sistemlerine olan katkıları incelenmiştir. Çok katlı binalarda döşeme türlerinin değişmesi ile, yapı taşıyıcı sisteminin deprem yükü altındaki karakteristikleri incelenmiştir. Değişik döşeme türleri ile oluşturulan binalar hakkında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte bulunan hükümler incelenmiştir. Deprem yönetmeliğinde tarif edilen planda düzensiz yapılar gözden geçirilerek, bu tür yapıların yapımı konusundaki hükümler incelenmiştir. Yapıların kat düzlemlerinde rijit veya esnek döşemeler ile modellenmelerinin yapı davranışına getirdiği tariflerin gerçek yapı davranışını ne kadar yansıttığı anlatılmıştır. Bu iki modelleme örneklerle araştırılarak, aralarındaki farklar gözlenmiştir. Yapıların kat düzlemleri içindeki döşeme boşluklarının, yatay yükleri taşıyan düşey taşıyıcılara yakınlıklarının etkileri de örneklerle incelenmiştir. Bu çalışma, çok katlı yapıların farklı döşeme türleriyle modellenmesi ve yapı analizinde rijit ve esnek döşeme modellerinin kullanılmasına bir örnektir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, effects of slab types on the behavior of structural systems are analyzed on multi-storey reinforced concrete buildings under seismic loads. Characteristics of multi-storey reinforced concrete structural systems are examined for various slab types. The rules and regulations of the current Turkish Earthquake Code are analyzed for buildings modeled with different slab types. Explanations are made about how correctly can a building simulation, which is modeled with rigid and flexible slabs at storey levels, represents the real behavior of the structure. These two modeling types are illustrated with samples and the differences are observed between them. Effects of slab openings on the behavior of vertical structural elements are analyzed with examples. This study is an example for a multi-storey reinforced concrete building modeled with various slab types and for the use of rigid and flexible slab modeling in the structural analysis.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDöşeme türleritr_TR
dc.subjectPlanda düzensiz yapılartr_TR
dc.subjectRijit ve esnek döşeme modelitr_TR
dc.subjectÇok katlı yapılar.tr_TR
dc.subjectReinforced Concrete Slabsen_US
dc.subjectIrregularity in Planen_US
dc.subjectRigid Diaphragm Modelingen_US
dc.subjectFlexible Slab Modelingen_US
dc.subjectMulti-storey Buildingsen_US
dc.titleBetonarme Çok Katlı Yapılarda Döşeme Türlerinin Taşıyıcı Sisteme Etkileritr_TR
dc.title.alternativeEffects Of Slab Types On The Structural Systems Of Multi-storey Reinforced Concrete Buildingsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1540.pdf6.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.