Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10723
Title: Otosan Nhdd Motorunda 3-boyutlu Sad Programı Kıva3v Yardımıyla Hava Hareketlerinin Modellenmesi
Other Titles: Modeling Of Air Motion In Otosan Nhdd Engine Using 3d Cfd Code Kiva3v
Authors: Ergeneman, Metin
Genç, Fatih Deniz
Otomotiv
Automotive
Keywords: Çok boyutlu motor modelleme
Swirl
KIVA3V
Karışım
Multi-dimensional engine modeling
Swirl
KIVA3V
Mixture
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çok boyutlu hava hareketlerinin oluşumu, swirl ve belli bir motordaki yanma analiz edilmiştir. Akışkanlar dinamiği, türbülans, kimyasal reaksyon, damlacık parçalanma, çarpışma, buharlaşma modelleri kullanılarak spray yanma için model oluşturulmuştur. Literatürdeki değişik yanma modelleri araştırılmıştır. Mesh yapısı ICEM-CFD programı kullanılarak oluşturulmuştur. Diesel yakıt demeti yanma modeli için en uygun model olan kısmi karışımlı yanma modeli bu çalışmada kullanılmıştır. Yanma için 68 bileşen ve 291 reaksyondan oluşan detaylı yanma mekanizması kullanılmıştır. Soğuk akış ve gerçek diesel motor modelleri KIVA 3V kodu ile çözülmüştür. Yanma sonuçları, imalatçıdan elde edilen deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
In this study multi-dimensional air motion formations, swirl and combustion in a specific engine are analyzed. The models of fluid dynamics, turbulence, chemical reactions, droplet break-up, collision, evaporation were used to produce numerical model of spray combustion. Different combustion models which are used in the literature are investigated. ICEM -CFD was used to generate the mesh structure. The Partially Stirred Reactor model (PaSR) of which results are the most appropriate for diesel engine is commonly used in this study. Reduced complex mechanism which consists of 68 species and 291 reactions is used for combustion model. The cold flow models and real diesel engine models were solved by KIVA 3V Code. Combustion results are compared to the experimental values obtained from the engine manufacturer.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10723
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7995.pdf12.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.