Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10655
Title: Golf Temalı Gayrimenkul Geliştirme Projeleri Ve Fizibilite Analizi
Other Titles: Golf Anchored Real Estate Developments And Performing The Feasibility Analysis
Authors: Dökmeci, Vedia
Çevik, Sevi
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Golf
Planlı Yerleşim Alanları
Karma Kullanım
Golf
Master planned community
Mixed Use
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada golf sahaları ve golf temalı planlı yerleşim alanları incelenmiş ve indirgenmiş net nakit akışı metodu kullanılarak Bodrum’da bir golf projesi için fizibilite uygulaması yapılmıştır. Çalışma ek olarak Kalite İşlem Sürecine bağlı (Quality Function Deployment) kalite evi (House of Quality) metodu uygulanarak yapılmış rekabet analizini de içermektedir. Öneri konsept golf sahası ve kulübü, villalar, normal ve devre mülk apartmanlar, otel ve alışveriş merkezi fonksiyonlarını içermektedir. Bu metoda göre tüm her bir fonksiyonun net bugünkü değeri hesaplanmıştır. Her fonksiyonun yatırım açısından karlılığı kanıtlandıktan sonra, tüm fonksiyonlar için birleştirilmiş bir fizibilite analizi yapılmıştır.
In this study the development of golf courses and golf anchored master planned communities is evaluated and using the discounted cash flow analysis, the feasibility study of a proposed golf development in Bodrum is performed. The study also includes a competitive analysis enabled by using the House of Quality method of Quality Function Deployment process. The proposed concept of the project is a master planned community including functions of a golf course and club, villas, regular and time-share apartments, a hotel and a shopping center. According to this method, net present value of each function is calculated. After determination of feasibility of each function, a final consolidated feasibility analysis is performed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10655
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8121.pdf27.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.