Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10603
Title: Anahtarlı Relüktans Motorunun Manyetik Analizi Ve Simulasyonu
Other Titles: Magnetic Analysis And Simulation Of Switched Reluctance Motor
Authors: Mergen, Faik
Gizlier, Ediz
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Anahtarlı relüktans motoru
Nonlineer yapı
Switched Reluctance Motor
Nonlineer Stucture
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada anahatarlı relüktans motorunun manyetik analizi ve simulasyonu gerçekleştirilmiştir. Anahtarlı relüktans motoru yapı ve sürücü devresi bakımından, basit ve ucuz olmasından dolayı endüstride birçok uygulama alanı bulmuştur. Fakat makinanın oldukça nonlinner bir magnetik yapı sergilemesi analiz açısından birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Yapılan çalışma sayesinde manyetik analiz sonuçları ile makinanın nonlineer yapısı ortaya konulmuş ve optimum tasarım konusunda bilgiler verilmiştir. Elde edilen manyetik analiz sonuçları anahatarlı relüktans motorunun karakteristik eğrilerini elde etmede ve simulasyonunu oluşturmak için kullanılmıştır. Simulasyon anahtarlı relüktans motorunun klasik sürücü devresinide içermektedir. Simulasyon sonucunda motorun akım, gerilim, moment dalga şekilleri değişik ateşleme açıları için incelenmiştir.
At this study magnetic analysis and simulation of a switched reluctance motor is obtained. Switched reluctance motor has found many application areas because of its simple, low cost structure. However its nonlineer structure brought difficulties at its analysis. In this study magnetic analysis is made to obtain its non lineer structure. The results are used to used to gather the charateristic curves and simulations. In simulation the classical inverter circuit is also made. As a result of simulation current, voltage and torque profiles are analysed for different firing angles.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10603
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
572.pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.