Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10594
Title: Generatörleri Motor Olarak Çalışmaya Ve Aşırı Yüklenmeye Karşı Korumak Amacıyla Tasarlanan Yeni Bir Dijital Röle Algoritması
Other Titles: A New Digital Protection Algorithm For Generators Against Motoring And Overload Condition
Authors: Usta, Ömer
Karaş, İbrahim
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Ters Güç
Aşırı Yük
Dijital Koruma
Reverse Power
Overload
Digital Protection
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, generatörlerin motor olarak çalışmasına karşı koruma yapmak amacıyla yeni bir dijital röle algoritması geliştirilmiştir. Algoritma generatörün çıkış gücüne göre koruma yapmaktadır ve ters güç akışının belli bir süre devam etmesiyle açma sinyali oluşturulup generatör şebekeden ayrılmaktadır. Algoritma önce akım ve gerilim örneklerinden her örnekleme zamanına ait ani gücü hesaplar, sonra kayan pencere yöntemiyle aktif güç hesaplanır. Algoritmada aktif güç hesaplandığı için algoritma aşırı yüklenmeye karşı da koruma yapar hale getirilebilir. Bu amaçla algoritmaya aşırı yüklenmeye karşı koruma fonksiyonu ilave edilmiştir. Aşırı yüklenmeye karşı korumada ters zamanlı açma karakteristiği kullanılmıştır. Geliştirilen dijital röle algoritması C dilinde programlanmıştır. Geliştirilen algoritmanın performansı EMTP’den elde edilen simülasyon verileri ve gerçek sistemden alınan verilerle test edilmiştir. Röle programının çıkışı geliştirilen algoritmanın motor çalışma ve aşırı yüklenme durumlarını algıladığını ve bu durumlara karşı etkin bir koruma yaptığını göstermiştir.
In this study, a new digital relay algorithm was developed to protect the generators against motoring condition. The algorithm based on the three-phase power output at the generator terminal and introduced trip signal some time after reverse power flow to disconnect the generator from the power system. The algorithm firstly calculates the three phase instantaneous power using sampled valves of three phase voltages and currents. Secondly it determines the active power using moving average window. Since the algorithm calculates the active power, it can easily be extended to provide protection against over-load conditions. Hence the algorithm is included over forward power flow function. For overload protection inverse-time tripping characteristic was used. The algorithm was coded in C programming language. The performance of the algorithm was analysed for both motoring and overload condition using EMTP computer simulation program and real time data. Output of the relay program results show that the algorithm detects the reverse power and overload conditions in everycase and provide an effective protection.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10594
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1141.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.