Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10586
Title: Anahtarlamalı Relüktans Motorunda Kutup Başlarına Şekil Vererek Moment Dalgalanmasının Azaltılması
Other Titles: Torque Ripple Minimization Of The Switched Reluctance Motor By Giving Shape To Pole Tips Of Stator And Rotor
Authors: Güzelbeyoğlu, Nurdan
Özoğlu, Yusuf
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Anahtarlamalı Relüktans Motoru
Sonlu Elemanlar Metodu
Kutup Başı Şekli
Moment Dalgalılığı
Switched Reluctance Motor
Finite Element Method
Shape of Pole Tips
Torque Ripple.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, stator ve rotor kutup başı şekilleri değiştirilerek Anahtarlamalı Relüktans Motorunun (ARM) moment dalgalılığı azaltılmıştır. Stator ve rotor kutup başlarında tanımlanan yeni geometrik parametreler değiştirerek yeni stator ve rotor şekillerine sahip ARM modelleri elde edilmiştir. Beş yeni ARM modeli incelenerek en az moment dalgalılığına sahip ARM modeli, önerilen model olarak tespit edilmiştir. Sonlu Elemanlar Metodunun (SEM) kullanıldığı çalışmada hem klasik kutup şekillerine sahip ARM modeli hem de yeni modellerin davranışı doğrusal ve doğrusal olmayan doymalı çalışma bölgeleri için incelenmiştir. Yeni kutup şekline sahip önerilen modelinin moment dalgalılığını büyük oranda iyileştirdiği gösterilmiştir. Doğrusal çalışma bölgesinde önerilen modelin moment dalgalılığında yaptığı iyileştirme oranları %14.9 ile %20.2 arasında iken, doğrusal olmayan doymalı çalışma bölgesinde önerilen modelin moment dalgalılığında yaptığı iyileştirme oranları ise %21.4 ile %24.1 arasında elde edilmiştir.
In this study, changing the shape of the pole tips, torque ripple of the Switched Reluctance Motor (SRM) has been reduced. Modifying the geometric parameters which has been defined on the stator and the rotor poles, new models of SRM which has new stator and rotor pole shapes has been obtained. Thus, five SRM, which has different stator and rotor shapes, has been examined. One of these SRM, which has minimum torque ripple, has been proposed for reducing to torque ripple of the SRM. Using the Finite Element Method (FEM), behaviour of the SRM, which has both classic and new pole shapes, has been examined in the linear region and in the non-linear region. New proposed model of the SRM reduces the torque ripple on a large scale. Improvement to the torque ripple by using proposed model is about 14.9% and 20.2% in the linear region. Improvement to the torque ripple by using proposed model is about 21.4% and 24.1% in the non-linear region. After using the proposed model, torque ripple of the SRM has been obtained as 11.9%.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10586
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1087.pdf7.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.