Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10514
Title: Kömür Özelliklerinin Kömür-su Karışımlarının Reolojisine Etkisi
Other Titles: The Effects Of Coal’s Properties To The Rheology Of Coal-water Mixtures’
Authors: Acarkan, Neşet
Koçak, Erşah
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Kömür-su karışımları
Reoloji
Viskozite
Linyit
Coal-water mixtures
Rheology
Viscocity
Lignite
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada; kömür yüzey yükü ve kömür yüzeyinin kimyasal madde adsorbsiyonu kapasitesinin ölçümleri, kömür-su karışımlarının, viskozite ölçümleri, değişik ısılarda viskozite ölçümleri, kömür dolgu fraksiyonunun viskoziteye etkisi, çökelme indeksinin viskoziteye etkisi incelenmiş ve kömür-su karışımının akış türü belirlenmiştir. Bu araştırma için üç değişik kalitede ve 19, 35 ve 50 mikron ortalama tane boyutunda Sibirya, Soma ve İstanbul-Ağaçlı bölgesi kömürleri kullanılmıştır. Kömürün ıslanmasını, dağılmasını sağlamak için ve çökelmeyi önlemek için KSK’da kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu kimyasal maddeler, çözeltinin yüzey gerilimini değiştirerek tanelerin dağılma ve ıslanmasını temin ederler. Bu çalışmada dispersan anyonik madde olarak; PSS (Sodium Polystyrene Sulfonate), Stabilizer madde olarak CMC (Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt) kullanılmıştır.
In this study, electrokinetic potential of coal and zero point of charge, have been determined. Coal surface’s adsorption capacity of chemical additives, properties of coal water mixture on rheological and viscocity on different tempratures, the effect of different particles of viscocity size to the coal water mixture, coal water mixture’s swell and sedimantation degree and rheological properties were invested. Three different rank coals from, Siberia, İstanbul and Soma, and three different particle size distrubution were used for experiments. Also, chemical additives are used for dispersing and wetting coal particles. In this study, PSS (Sodium Polystyrene Sulfonate) is used for dispersion as anionic chemical additive and CMC (Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt) is used for stabilizer of coal particles on coal water mixtures.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10514
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.