Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10444
Title: Bilgisayar Teknolojisi Ve Internet Mimarlığı Nasıl Etkilemektedir?
Other Titles: Has Digital Media Got Influence On Architecture?
Authors: Yürekli, Ferhan
Bengüler, Yusuf Erbuğ
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Mimarlık
Mekan
İletişim
Şehir
İnternet
Sanal mekan
CAD
Minyatür.
Architecture
Space
Communication
City
Internet
Cyberspace
Virtual Reality
CAD
Miniature.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, mimarlığı da kapsayan, aslında çok geniş bir konu olan iletişimin, bugün ulaştığı noktada hızlı bilgisayarlar, etkileyici bilgisayar programları ve Internet yoluyla mimarlığı nasıl etkilediğini sorgulamaktadır. Konu başlığında her ne kadar “Bilgisayar Teknolojisi ve Internet mimarlığı nasıl etkilemektedir?” diye sorulsa da; temel soru, iletişimin mimarlığı nasıl etkilediğidir. Günümüzde mimarlar projelerinde, hala alışıldığı gibi planlarını, kesitlerini ve detaylarını çizmektedirler. Mimarın uygulama sırasında gereken tüm dokümanları şantiyeye göndermesi bugünkü iletişim olanakları (faks ya da e-posta) ile saniyeden bile daha kısa bir zamanda gerçekleşiyor; yapım sahası dünyanın öbür ucunda bile olsa bu süre dakikaları aşmıyor. Bugün, yapım sürecinde tasarım ve uygulama arasında oluşan problem çözüm trafiği telefon ve faks yoluyla sözlü ve yazılı olarak yapılırken elektronik posta yoluyla çizili olarak gerçekleştiriliyor. Bunlar, çizim ya da tasarım için kullanılan bilgisayar yazılımlarının (bunlara “CAD” “Computer Aided Design” ya da “BOT” “Bilgisayar Ortamında Tasarım” yazılımları deniliyor), çizilen resimleri elektronik birer habere dönüştürmüş olmasının bir sonucudur. İnsanın çevresini anlama çabasında arabulucu rolü oynayan mimarlık sanal mekanların biçimlendirilmesinde de önemli bir rol oynuyor.
Communication has been changing our life since humankind discover it. Communicating has been human’s tool for the need to send news, share notions, exchange information, impress societies and cultures. From the paintings in the caves of Lascaux and Altamira to the erected stones of Kelts, from the wards of Çatalhöyük to the agoras of the Bergama, the Ephesus and others, from the temples of Inka to churches and mosques, from miniatures and handwriting books to printed books, photographs, films and the Internet humankind use different ways to communicate. Although many communication technologies invented, architecture has always saved its place. When we dig the reasons, we find out unique features that architectural product has. Today architectural product not only means physically built up structures and finished buildings, but also drawings which resemble of an old or proposed building become a component of the new architectural structure. What I aimed with this study is to reveal how communication effects architecture by its tools of today. I choose among them high end computers, mind boggling softwares and Internet.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10444
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
987.pdf5.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.