Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10439
Title: Döşeme Kaplamalarının İşlevsellik Açısından İncelenmesi
Other Titles: The Examination Of The Floor Coverings In The Aspect Of Functionalism
Authors: Yücesoy, Lemi
Coşar, Nihat
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Döşeme
Döşeme Kaplaması
Yapı Malzemesi
Seçim Ölçütü
İşlevsellik
Performans
Kullanıcı Gereksinmeleri
Floor
Floor Covering
Construction Material
Functionalism
Selection Criteria
Functionalism
Performance
Tennant’ Needs
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, binalarda yatay yapı elemanları olan döşemelerin son yüzeyini oluşturan döşeme kaplamalarının işlevsellik açısından bir irdelemesi yapılmıştır. Bu tez çalışması kapsamında döşemeler, döşeme kaplama malzemeleri, seçim ölçütleri, mekanlara göre döşeme kaplaması seçimi araştırılmıştır. Döşeme kaplamaları, binanın sürekli insanlarla temas halinde bulunan, insanların dokunduğu, üzerinde yürüdüğü ve çok çeşitli şekillerde kullandığı bir yüzeyini oluşturur. Binalarda, mekanların kullanım amacına bağlı olarak, döşeme kaplamalarının yerine getirmesi gereken işlevleri vardır. Bu işlevleri, her döşeme kaplaması her mekanda, döşemeyi oluşturan diğer yapı bileşenlerine de bağlı olarak farklı performans ölçülerinde karşılarlar. Bu işlevleri döşeme kaplamalarının ne şekilde karşıladığı bilinerek yapılacak olan malzeme seçiminin binadan beklenen performanslar açısından önemi büyüktür. Bunun için önce mekanlarda döşeme kaplamasından beklenen işlevlerin analizi yapılır. Bu analize göre döşeme kaplamalarından hangisi veya hangilerinin bu işlevleri nasıl yerine getirecekleri, o mekanda kullanımı sonucunda optimum sonuçlar vereceği, projelendirme sürecinde bu veriler doğrultusunda bir çözüm geliştirilerek uygulanması gerekir.
In this study, an examination of the floor coverings that compose the finishing surface of the floors which are the horizontal construction materials of a building, has been made in the aspect of functionalism. Within the scope of the thesis; floor, floor covering materials, selection criteria, the selection of the floor coverings due to spaces have been searched. The floor coverings compose a surface of the building which is in permanent contact with people touch, walk on and use in various ways. In the buildings, the floor coverings have function that they have to carry out in accordance with the usage of spaces. Each floor covering carries out these functions at different performance levels due to the other construction materials that compose the floor. The selection of the materials due to how that floor covering carries out these functions, has great importance in the performance demanded from the building. For this reason, first analysis of the functions demanded from the floor covering in a space is made. According to this analysis, a solution has to be found (and applied during the design process) by using the data obtained such as which one or ones of the floor coverings shall carry out these functionsand how they shall do that and the usage of which material shall produce optimum results in that space.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10439
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
865.pdf8.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.