Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10432
Title: Yolcu Gemilerinde İç Mekan Tasarım Ölçütleri
Other Titles: Interior Design Criteria For Cruise Ships
Authors: Hacıhasanoğlu, Orhan
Şengül, Sevil
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Yolcu Gemisi
Tasarım
Fonsiyon Analiz Matrisi
Cruise Ship
Design
Function Analyze Matrix
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada kaynak tarama yöntemi ile karşılaştırma ve fonksiyon analiz matrisleri kullanılarak sonuç elde edilmiştir. Yolcu gemilerinin tarihi incelenirken, yolcu gemilerinde iç mekan kurgusu ve belirli dönemler üzerinde durularak dönemler arası değişimlerin tasarım kriterlerini ne ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Ele alınan üç geminin genel özellikleri karşılaştırılmış, fonksiyon analiz matrisleri çıkarılmış ve yolcu gemi tarihiyle birleştirilerek genel ve geliştirilebilecek bir sonuca ulaşılmıştır.
In this study using the researching source method with comparison and function analyze matrix, it is obtained the results. While the history of the passenger ships have been searched with searching the interior design of cruise ships and some periods is obtained that how the changing periods affect the design criteria. The general properties of three passenger ships that are investigated were compared, function analyze matrix were developed and a general result which can be improved is obtained by combining the history of passenger ships.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10432
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8197.pdf21.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.