Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10413
Title: Turstik Eğilimlerde “değişim” Ve Tatil Köyü Açık Alanlarını Tasarlama Prensipleri
Other Titles: “change” Of Tendencies In Tourism And Design Principles Of Holiday Villages’ Outdoor Spaces
Authors: Altaş, Nur Esin
Özcan, İsmail
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Turizm
Tatil Köyü
Açık Alan
Değişim
Tasarım
Tourism
Holiday Village
Outdoor Space
Change
Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışma tatil köyleri açık alanlarının gelecekteki olası tasarlama prensiplerini sunmaktadır. Günümüzün önemli bir gerçeği olan “değişim” olgusu üzerine yoğunlaşan çalışma, turistik aktivite bağlamında şu anki istekleri ve gelecekteki olası trendleri belirlemektedir. Bu isteklerin ve trendlerin mekâna dönüştürülmesi, turistik tesislerde fiziksel ve psikolojik konfor koşullarının oluşturulmasında, büyük bir önem kazanmaktadır. ‘tatil köyleri açık alanlarında neler olmalı ve nasıl olmalı?’ sorusu, çalışmanın ana teması haline gelmektedir. Bulgular genel anlamda, çevresel bilincin yükselirken, turistlerin tahrip olmamış, egzotik yerleri yaşamak/görmek istediklerini ortaya koymaktadır. Açık alanların tasarımının da, yerel özellikleri küresel yaklaşımlar ile birleştirirken, bu paralelde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda açık alanlar, isteklerdeki “değişim” nosyonuna ayak uydurmalıdır. Açık alanların tasarımına, kültürel, çevresel ve ulusal değerler birleştirilirken, esneklik, yenilikçilik ve algısal kimlik eklenmelidir.
This study presents the possible principles for future design of holiday villages’ outdoor spaces. Concentrating on the concept of “change”, an important issue of the day, study determines recent demands and possible future trends upon tourism activity. Transformation of these demands and trends to places gain great importance on the way to build physically and psychologically comfortable conditions in tourist resorts. The question of ‘what should be placed within holiday villages’ outdoor spaces and how?’ becomes the main consideration point of the study. Findings generally point out that, as concerns over environment grow, tourists want to experience environmentally unspoiled exotic places. The design of outdoor spaces should be carried out paralleling this issue besides combining local features with global approaches. At the same time, outdoor spaces should keep up with the notion of “change” through diversification of demands. Flexibility, innovation and a perceptual identity should be added to the design of outdoor spaces while integrating cultural, environmental and national values.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10413
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101.pdf5.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.