Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10393
Title: Tiyatronun Gelişimi; Seyirci Oyuncu İlişkileri Bağlamında Mimari Mekana Etkisi
Other Titles: Development Of The Theatre In Relation With Actor And Audience And Their Effects On The Space Of The Theatre
Authors: Ünügür, S. Mete
Türedi, Dilek
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Seyirci
Oyuncu
Sahne
Audience
Actor
Stage
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada seyirci – oyuncu ilişkisinin tiyatroda mekan tasarımına olan etkisi incelenerek, çağdaş tiyatronun gereksinim duyduğu tiyatro yapısı nasıl olmalıdır sorusuna cevap aranmıştır. Tiyatro yapıları, tarihsel süreç boyunca çeşitli ihtiyaçlara göre şekillenmiştir. Bu süreç incelenerek seyirci oyuncu ilişkisine, tiyatro sanatına ve zamanın teknolojik, ekonomik ve sosyal yapısına göre değişiklikler gösteren sahne çeşitleri ele alınmıştır. Seyirci oyuncu ilişkisine etken olarak belirlenen dekorun, sahnelenen oyun türünün, sahneleyen yönetmenin yaklaşımının ve ışığın mekana olan etkisine değinilmiş ve seyirci – oyuncu ilişkisi şematik olarak ifade edilmiştir. Bir tiyatro mimarının tasarımında seyirci – oyuncu ilişkisini tasarıma etken olarak ele alması gerektiği üzerinde durulmuştur.
In this study the effects of relationship between actor and audience on the space of theatre were searched. And the answer was searched that how the contemporary theatre buildings must be. Theatre buildings are formed according to some needs. From the past to the present, theatre stage changed according to relationship between audience and actor, technological causes and the needs of theatre types. According to theatre types, relationships between audience and actors and the effects of the scenery, play, theatre director and lights on this relationship were expressed. And also the relationship between audience was given by a scheme. So the space is very important to supply true relationship between actor and audience. For that reason, architects have responsibility for contemporary theatre.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/10393
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
391.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.