Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10355
Title: Dempster-shafer Algoritmasının Kullanımı İle Sınıflandırma Algoritmalarının Birleştirilmesi
Other Titles: Combining Classification Algorithms Using Dempster’s Rule Of Combination
Authors: Adalı, Eşref
Aygün, Hüseyin
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Sınıflandırma
Dempster’in Birleştirme Algoritması
Veri Madenciliği
Veri Füzyonu
Güven Derecesi
Classification
Dempster’s Rule of Combination
Data Mining
Data Fusion
Degree of Confidence
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada farklı sınıflandırma algoritmalarından elde edilen sonuçların, Dempster’in Birleştirme Algoritması ile birleştirilmesinde, sınıflandırıcıların doğruluğunu da göz önünde bulundurulan bir yöntem önerilmektedir. Farklı veri takımlarıyla yapılan deneyler sonucunda, önerilen yöntemle yapılan birleştirme işleminin, birleşimde kullanılan her bir sınıflandırma algoritmasından daha doğru ve daha başarılı sonuçlar gerçeklediği gösterilmiştir.
In this study, we propose a method for improving classification results. The method consists of combining the classification results using Dempster’s Rule of Combination, considering the classifier outputs as beliefs, with the employment of degree of confidence of classifiers. In the combination we utilize some of the existing classification algorithms. We do experiments with different data sets to evaluate our proposed method and we arrive at the conclusion that our proposed method gives better classification results than each of the classification algorithms. The experiments performed on several data sets show that the employment of degree of confidence during combination results in more precise classification results.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10355
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3555.pdf4.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.