Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10229
Title: Kurtarma Yardım İlişkilerinde Kılavuz Kaptanın Hukuki Rolü
Other Titles: Legal Aspects Of A Pilot During Salvage Operations
Authors: Ilgın, Sezer
Koç, Yusuf
Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Maritime Transportation Engineering
Keywords: kurtarma
kurtarma yardım
kılavuz kaptan
pilotaj
kılavuzun sorumluluğu
rescue
salvage
pilot
pilotage
responsibility of pilot
Issue Date: 4-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, hem kendi hukuk kurallarımızda hem de uluslararası hukukta gemi kurtarma yardım olayında kurtarıcı veya yardımcının kılavuz kaptan olması durumu, kurtarma yardım hukuku ve gemi kaptanı ile kılavuz kaptan arasındaki görev ve sorumluluk paylaşımı esas alınarak incelenmiştir. Kurtarıcı veya yardımcının bir gemi veya römorkaj hizmeti veren bir firma olması durumu ile ilgili kurallar belirlenmiş olsa da, kurtarıcının kılavuz kaptan olması ile ilgili durum uluslararası hukukta netlik kazanmış olmasına rağmen, kendi ticaret kanunumuzda bazı karışıklıkların mevcut olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler ışığında, kılavuz kaptanın normal hizmeti hudutları içine sokulamayacak fevkalade bir hizmet veya yardımda bulunması halinde kurtarma yardım ücreti talep edebileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, with respect to national law as well as international law the ship salvage operation where the salvor or helper is a pilot has been analysed in accordance with the salvage law and sharing of duty and responsibility between the master and pilot. Even though the rules have already been defined where the salvor or helper is a ship or a tug company and even though the rules are clear in the international law for the case where the salvor is a pilot, it has been discovered that there are some confusions in our national commercial law. Eventually with the achieved datas we can come to the conclusion that a pilot can request a salvage fee if the pilot makes extraordinary operation which will not be within the limits of normal servicing of his job.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/10229
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10176.pdf688.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.