Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10164
Title: Delikli Kompozit Plakaların Dinamik Analizi
Other Titles: Dynamic Analysis Of The Composite Plates With Hole
Authors: Doğan, Vedat Ziya
Konya, Zehra
Uçak Mühendisliği
Aircraft Engineering
Keywords: Kompozit
Delik
Plaka
Composite
Hole
Plate
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu araştırmada, delikli dikdörtgen kompozit plakaların cevabı çeşitli durumlar için sayısal olarak incelenmiştir. Günümüzde uçak, hızlı tren, roket gibi birçok yapı kompozit plakalar kullanılarak inşa edilmektedir. Bu nedenle bu tür yapı elemanları üzerinde araştırmalar büyük bir yoğunlukla sürmektedir. Araştırma konularından biriside plaka davranışı üzerine delik etkisidir. Delikler; bazı durumlarda plakalara tasarım gerekliliği olarak açılmakta, bazı durumlarda ise istenmeyen dış faktörler nedeniyle oluşmaktadır, örneğin mermi çarpması gibi. Bu çalışmanın ilk bölümlerinde genel olarak kompozit malzemeler tanıtılmış ve onların yapısal davranışları incelenmeye çalışılmıştır. Analizlerde basit mesnet, serbest ve/veya ankastre sınır şartları kullanılmıştır. Yükler düzgün yayılı basınç olarak alınmıştır. Delikli plakanın ısısal burkulma şartları bulunmuştur. Çözüm yöntemi olarak sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır (ANSYS 8.0). Farklı sınır şartları, plaka boyutları, delik çapı ve kompozit lif açısının plaka cevabına etkisi parametrik olarak incelenmiştir.
In this research, the responses of the rectangular composite plates with a hole(s) are analyzed under various conditions. Nowadays, many structures such as aircraft, high speed trains, rockets etc., are all constructed from composite plates. For this reason, researches have continued on these types of structural components. Cut-out effect on the response of the plates is one of the current research topics. In some cases, it is a design requirement to open a hole(s) on the plates; in others, the holes can be accidentally opened on the plates by the external unexpected factors, such as bullet penetrations. In the first part of this study, the composite materials are defined, and some information about their structural behavior is given. Various boundary conditions are employed in the analysis such as simply supported, free and/or clamped. Loading is assumed to be uniformly distributed deterministic pressure. Thermal buckling conditions for the plates with hole(s) are found. For solution procedure, FEM (Finite Element Method) is used (ANSYS 8.0). Parametric studies are performed to investigate the effect of boundary conditions, plate dimensions, diameter of hole(s) and composite fiber orientations on the response of the plate.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10164
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2566.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.