Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10073
Title: Gemilerde Makine Dairesi Operasyonlarında İnsanfaktörünün Önemi Ve Uygulamalar
Other Titles: Investigation Of Human Factor In Engine Room Of Ships And Experiments
Authors: Bayülken, Ahmet
Talay, Ali Atıl
Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği
Marine Engineering
Keywords: insan faktörü
göz bebeği izleme cihazı
makine dairesi simülatörü
human factor
eye mark recorder
engine room simulator
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, gemi makine dairesinde çalışan personelin hatalarını minimuma indirmeye yönelik program hazırlayabilmek için öncelikle insan hatalarının nedenleri araştırılmıştır. İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği eğitiminde makine dairesi simülatörü (MDS) yardımıyla insan hatalarının ve insan davranışlarının analizi yapılmıştır. Deniz tecrübesi fazla olan başmühendislerle ve deniz tecrübesi az olan İTÜ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileriyle deneyler yapılmıştır. Bu deneylerin analizlerinden bazı sonuçlar çıkarılmıştır. Deneylerde ekranın karşısına geçen kişinin göz hareketleri bir video kaydedicisi ile kaydedilmiş ve kayıtlar incelenmiştir. İncelemelerin sonucunda göz hareketlerinden deneklerin olaylar karşısındaki davranış modelleri takip edilmiştir. Sonuçta tecrübe ve eğitimin gemi makineleri mühendisliğinde bir arada olması gerekliliği belirtilmiştir.
In this study, for preparing a program to minimize the human mistakes, priority the cause and happening ways of these mistakes are analyzed and interprefered. Human behaviours and mistakes are analyzed by using Engine Room Simulator(ERS). Experiments were done for the most experienced chief engineers and also with the unexperienced faculty students. The results of these experiments were compared with eachother. In these experiments, eye movements of the engineer are recorded by using an equipment named Eye Mark Recorder. Also these records are observed. Different behaviours of the operators according to the eye movements are studied. Finally, the importance of experience and education is shown in the marine engineering.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10073
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2679.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.