Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10072
Title: Gümüşova (duzce) – Gerede (bolu) Arası Asarsu Vadisinin Mühendislik Jeolojisi Ve Depremsellik Çısından İncelenmesi
Other Titles: Enginnering Geology And Earhquake Risk Of Asarsu Valley Between Gumusova (duzce) – Bolu (gerede)
Authors: Vardar, Mahir
Aksu, T. Serkan
Mühendislik Jeolojisi
Engineering Geology
Keywords: Düzce depremi
Hasar
Gümüşova-Gerede Otoyolu
Düzce earthquake
Hazard
Gümüşova-Gerede Motorway
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkilediği alan içerisinde kalan Asarsu Vadisi, mühendislik jeolojisi ve depremsellik açısından incelenmiş ve vadi içerisinde yer alan mühendislik yapılarında 12 Kasım 1999 Düzce depremi sırasında oluşan hasar, jeolojik ve geoteknik açılardan ele alınmıştır. Mühendislik yapılarının temellerinde ve temel sağlamlaştırması amacıyla imal edilmiş olan fore kazıklardaki hasar, çeşitli görsel, mekanik ve elektriksel yöntemlerle araştırılmıştır. Mekanik ve elektriksel yöntemler ile ortaya çıkan veriler, görsel kontrolün yapılabildiği bölümlerdeki veriler ile karşılaştırılmış ve yöntemlerin bu ve daha sonraki araştırmalarda hangi oranda güvenilir sonuçlar verebileceği incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında, 12 Kasım 1999 Düzce depremi sırasında oluşan hasarda belirleyici etkenin, yapıların fay yüzey kırığına olan uzaklıkları olduğu gözlenmiştir.
In this study Asarsu Valley, being inside the effect area of North Anaotalian Fault Zone, has been investigated by both engineering geology and earthquake risk concepts and the hazard has been studied regarding geological and geotechnical aspects. The hazard which has been occurred at the foundations and the bored piles has been examined through visual, mechanical and electrical methods. The results which have been come out from mechanical and electrical methods have been compared with the results which have been come out from visual control method. Therefore the thrustability of the results for this and future projects has been tried to determined. As a result it has been observed that the hazard at the structures is directly related to the distance of the structures from fault surface rupture.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10072
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2138.pdf14.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.