Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10060
Title: Genel Amaçlı Kablosuz Veri Aktarımı İçin Bir Arayüz Tasarımı
Other Titles: Design Of A General Purpose Interface For Wireless Data Transmission
Authors: Ovacık, Levent
Gül, Vahap
403676
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Uzaktan izleme
Uzaktan kontrol
Veri transferi
Kablosuz iletişim
Remote monitoring
Remote control
Data transfer
Wireless communication
Issue Date: 5-Jul-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Uzaktan izleme ve kontrol alanında birçok farklı çözüm bulunmaktadır. Bu çalışmada, kablosuz haberleşme temelli, farklı uygulamalarda uzaktan kontrol ve veri transferi amacıyla kullanılabilecek bir elektronik kart geliştirilmiştir. Başlangıç olarak, sistemin sahip olacağı özellikler belirlenmiş ve bu kapsamda uygun donanımlar seçilmiştir. Tasarım aşamasında, uygulamanın mobil sistemler için olabileceği göz önüne alınarak, iyi bir entegrasyon için kartın boyutları ve gereksinimleri olabildiğince azaltılmıştır. Kablosuz iletişim için Bluetooth teknolojisi kullanılmış, bu sayede, sistemin Bluetooth özelliği olan bir herhangi bir ana sistem tarafından kullanılması sağlanmıştır. Kart üzerindeki fonksiyonlar için uygun sistem yazılımı geliştirilmiş ve kullanımı hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Benzer sistemler hakkında araştırmalar yapılmış ve örnekler verilmiştir. Tasarım unsurları, dikkate alınan noktalar net bir şekilde sunulmuştur. Sistem simülasyonu için gereken testler yapılarak çalışma mesafesi ve performans sonuçları elde edilmiştir. Sonuç olarak tasarlanan sistemin, veri transfer hızı, USB arayüzü ve tamamen kullanıma hazır olması gibi özellikleriyle mevcut çözümlerden ayrıldığı görülmektedir.
There are many different solutions for remote monitoring and control area. In this study, an electronic card which can be used in different kind of applications for remote control and data transfer based on wireless communication, is developed. As a first step, system features are determined and within this scope, suitable hardwares are selected. During the design stage, usage in mobile systems is considered so the dimensions and the requirements are reduced as much as possible to provide a good integration. Bluetooth technology is selected for wireless communication so that designed system can be used by any host system that has Bluetooth feature. A suitable system software is developed for each function on the card and detailed informations about usage are given. A research is carried out for similar studies and some examples are given. Design objects, considered points are presented clearly. By completing required tests for system simulation, working range and performance results are obtained. As a result, it is observed that the designed system is separated from current designs with high speed data transfer, USB and ready to use features.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/10060
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11647.pdf7.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.