Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10042
Title: İkiz Raybalama Makinesi Otomasyonu
Other Titles: Twin Reaming Machinery Automation
Authors: Kurtulan, Salman
Kaya, Ali Özkan
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Servo mekanizmalar
Pozisyonlama
Servo mechanisms
Positioning
Issue Date: 6-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma mekanik yapısı yeni geliştirilen bir ikiz raybalama makinesi elektriksel donanımlarının, haberleşme sistemlerinin, tahrik elemanlarının, hareket sisteminin tasarlandığı ve uygulandığı bir tezdir. Makinenin nasıl çalıştığı, otomatik ve elle kumanda pozisyonlarında yapılabilecek işlemlerin neler olduğu, makinenin ne gibi işlevlere sahip olduğu, çeşitli problemlerin çözümünün kolaylaştırılması için nasıl bir hata raporlama sisteminin oluşturulduğu anlatılmıştır. Makinenin tahrik eksenlerinde kullanılan açık ve kapalı çevrim control sistemleri incelenmiştir. Verimli ve sağlıklı bir işletme için büyük öneme sahip olan haberleşme sistemi tezde anlatılmıştır. Haberleşme siteminin alt yapısı donanımsal ve yazılımsal ayarlamaları adım adım verilmiştir. Bu çalışma gelecekte yapılması planlanan ölçme tekniklerinde lazer kullanımı uygulamasıda eklenerek ilerletilebilir.
This study is about the design and application of the electrical equipments, communication systems, stimulating elements and movement control of “twin reaming machine” which has a new developed mechanical structure. In this study, the principles of how the “twin reaming machine” is working, what the operations that can be done with automatic and manual control positions, which functions has the machine and what kind of error reporting system that the machine has to facilitate the problem solving are explained. Additionally, open and closed loop control systems used for the stimulating axis of the machine is examined and the communication system which has a great importance for efficient working is explained. The base structure of the communication system as equipment and software settings is given. This study can be developed in the future by using laser applications which will be used as a measuring technique.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/10042
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9766.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.