Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10037
Title: Mikro Esnek Bağlantılı Kuvvet Artımı Mekanizmalarının Tasarımı Ve Sentezi
Other Titles: Design And Synthesis Of Micro Compliant Force Amplifier Mechanisms
Authors: Sönmez, Ümit
Sarı, Ahmet Ekrem
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Esnek bağlantılı mekanizmalar
kuvvet artımı
doğrusal olmayan sonlu elemanlar metodu analizi
mikro mekanizmalar
mekanik sistemlerin simulasyonu
Compliant mechanisms
force amplification
nonlinear fem analysis
micro mechanisms
simulation of mechanical sysyems
Issue Date: 18-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Esnek bağlantılı mekanizmalar yüksek hassaslık gerektiren sistemlerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü bu tip mekanizmalar yüksek çözünürlülük, sürtünmesiz, düzgün ve sürekli hareket sağlar. Bu tip mekanizmalar aynı zamanda diğer yüksek hassasiyet kazandıran mekanizmalardan maliyeti daha düşük olan sistemlerdir. Bu tip mekanizmaların temel fikri hareketi sağlamak için ilave bağlantı elemanları kullanmamaları, istenilen hareketi esnek elemanların eğilmesiyle sağlamalarıdır. Bu çalışmada mikro kuvvet artımı mekanizmaları rijit ve esnek bağlantılı olmak üzere incelenmiştir. Hem 1 kademeli hem de 2 kademeli mekanizmaların statik ve dinamik analizleri yapılmıştır. Bu analizler için Matlab, Simulink ve Ansys programlarından yararlanılmıştır. Statik analiz sonuçlarında 2 kademeli mekanizmanın kuvvet artımı özelliğinin daha iyi olduğu görülmüştür. Dinamik analiz sonuçlarında 1 kademeli mekanizmanın düşük kuvvetler kuvvet artımı özelliğinin daha iyi olduğu görülmüştür. 2 kademeli mekanizma daha yüksek kuvvetlerde de kuvvet artımı özelliğine sahiptir.
Compliant mechanisms are widely used in high precision systems, because they provide high resolution, frictionless, smooth and continuous motion. These kinds of mechanisms are also cheaper than the other types of high precision mechanisms. The main idea of this kind of mechanism is that no additional joints are used for creating the motion, the deflection of the flexible elements are used to create the desired motion. In this study, both rigid and compliant micro force amplifier mechanisms are analyzed. Both one stage and two stage mechanism’s static and dynamic analysis are done. For this analysis, Matlab, Simulink and Ansys programs are used. In static analysis results, it can be seen that 2 stage mechanism has better amplification factor. In dynamic analysis results, it can be seen that 1 stage mechanism has better amplification factor in low forces. In high forces, only 2 stage mechanism has give response.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/10037
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9412.pdf4.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.