Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10036
Title: Düzlemsel Beş Kollu Süspansiyon Sisteminde Kamber Açısının Kontrol Edilmesi
Other Titles: Camber Angle Control On A Planar Five-bar Suspension System
Authors: Sönmez, Ümit
Yelkencioğlu, Emrah
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Taşıt dinamiği
Süspansiyon sistemleri
Kamber açısı
Vehicle dynamics
Suspension system
Camber angle
Issue Date: 18-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Farklı manevralar sırasında tekerlekler üzerinde oluşan kuvvetler tekerlekler ve yol arasındaki sürtünme karakteristiğine, tekerlek iskeletinin yola göre olan geometrik pozisyonuna ve tekerlek üzerine etki eden normal yüke bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tekerlek pozisyonunda meydana gelen ufak değişiklikler bile aracın yol tutuş karakteristiğine çok büyük etkiler yapabilmektedir. Bu çalışmada bağımsız süspansiyon türlerinden biri olan çift lades kemiği süspansiyon sisteminin ADAMS ortamında modellenmesi ve modele eklenen ekstra bir serbestlik derecesiyle tekerlek kamber açılarının belirlenen yönde kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede araç viraj alma yeteneği arttırılarak yüksek hızla viraja girme durumunda aracın devrilmesinin önüne geçilmesi sağlanabilmektedir. Çalışmanın son bölümünde MATLAB/Simulink ortamında oluşturulmuş oransal, integral, türevsel etkili (PID) kontrolcüyle ADAMS modeli arasında tümleşik simülasyon oluşturularak PID katsayıları belirlenmiş ve sistemin, yapılmak istenen kontrol şekline verdiği cevaplar incelenmiştir.
Tire forces which occur during different maneuvers have some uncertainties depend on the friction characteristic between tire and road, tire frame’s geometric position according to the road and normal force acting on the tire. Small changes on the wheels’ geometrical position may have big effects on the vehicles road holding capability. In this work of thesis a double whishbone suspension system has been designed with ADAMS software and camber angle of the suspension system is aimed to control along the pre-defined direction with an additional degree of freedom which added on the upper control arm of the double whishbone suspension system. In this way vehicles turning capabilites can be improved and roll over prevention can be achieved during high speed cornerings. Finally a co-simulation between ADAMS model and PID controller created in MATLAB/Simulink environment, carried out to determine PID coefficients (kp, ki and kd) and the response of the system to the applied controller has been observed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/10036
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9403.pdf4.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.