Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10031
Title: Yaylı Emniyet Vanalarında Sızdırmazlığın Sağlanması İçin Kapatma Elemanı Kombinasyonunun Deneysel Olarak Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of The Seat Seal Combination Experimentally For Maintaining The Tightness At Spring Loaded Safety Valves
Authors: Baykara, Cemal
Oflaz, Mehmet
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: emniyet vanası
sızdırmazlık
ayar basıncı
safety valves
tightness
set pressure
Issue Date: 20-Feb-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, emniyet vanaları başta olmak üzere, genel anlamda tüm vanalarda karşılaşılan sızdırma sorununa çözüm üretmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, emniyet vanalarında kullanılan değişik form ve malzemeden imal edilmiş parçaların değişik kombinasyonları ile montajlar ve testler yapılmıştır. Bu testlerin bir kısmında basınçlar sabit tutularak yayların kurma miktarları, bir kısmında ise kurma miktarları sabit tutularak emniyet vanası ayar basınçları ölçülmüştür. Bu ölçümlerle en iyi sızdırmazlık sonucuna ulaşmak için hangi tür malzemeler kullanılmalı, kapatma contaları ve oturma yüzeyleri hangi boyutlarda ve açılarda olmalı, basıncı etkileyen faktörler nelerdir gibi sorulara yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, en iyi sızdırmazlık, temas yüzey alanının en küçük olduğu ve merkezlemenin en düzgün olduğu konumda sağlanmaktadır.
In this study, the aim was to find out solution to the leakage problem at the valves especially at the spring loaded safety valves. For this aim, assemblies and tests were done with different combinations by manufacturing parts from different forms and materials used in spring loaded safety valves. At some of the tests, spring loaded amounts by keeping pressures constant and at some of the tests, set pressures of safety valves by keeping spring loaded amounts were measured. To attain to the best tightness outcome, it was studied to find out solutions to the questions like which kind of materials have to be used, at which sizes and angles seating gaskets and sitting surfaces have to be, what the factors that effect pressure are. As a result, the best tightness was obtained when the contact surface area was the smallest and the centering was at the most straight position.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/10031
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9199.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.