Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10031
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaykara, Cemaltr_TR
dc.contributor.authorOflaz, Mehmettr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-02-18tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-06T12:15:21Z-
dc.date.available2015-11-06T12:15:21Z-
dc.date.issued2009-02-20tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10031-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, emniyet vanaları başta olmak üzere, genel anlamda tüm vanalarda karşılaşılan sızdırma sorununa çözüm üretmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, emniyet vanalarında kullanılan değişik form ve malzemeden imal edilmiş parçaların değişik kombinasyonları ile montajlar ve testler yapılmıştır. Bu testlerin bir kısmında basınçlar sabit tutularak yayların kurma miktarları, bir kısmında ise kurma miktarları sabit tutularak emniyet vanası ayar basınçları ölçülmüştür. Bu ölçümlerle en iyi sızdırmazlık sonucuna ulaşmak için hangi tür malzemeler kullanılmalı, kapatma contaları ve oturma yüzeyleri hangi boyutlarda ve açılarda olmalı, basıncı etkileyen faktörler nelerdir gibi sorulara yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, en iyi sızdırmazlık, temas yüzey alanının en küçük olduğu ve merkezlemenin en düzgün olduğu konumda sağlanmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the aim was to find out solution to the leakage problem at the valves especially at the spring loaded safety valves. For this aim, assemblies and tests were done with different combinations by manufacturing parts from different forms and materials used in spring loaded safety valves. At some of the tests, spring loaded amounts by keeping pressures constant and at some of the tests, set pressures of safety valves by keeping spring loaded amounts were measured. To attain to the best tightness outcome, it was studied to find out solutions to the questions like which kind of materials have to be used, at which sizes and angles seating gaskets and sitting surfaces have to be, what the factors that effect pressure are. As a result, the best tightness was obtained when the contact surface area was the smallest and the centering was at the most straight position.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectemniyet vanasıtr_TR
dc.subjectsızdırmazlıktr_TR
dc.subjectayar basıncıtr_TR
dc.subjectsafety valvesen_US
dc.subjecttightnessen_US
dc.subjectset pressureen_US
dc.titleYaylı Emniyet Vanalarında Sızdırmazlığın Sağlanması İçin Kapatma Elemanı Kombinasyonunun Deneysel Olarak Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination Of The Seat Seal Combination Experimentally For Maintaining The Tightness At Spring Loaded Safety Valvesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMekatroniktr_TR
dc.contributor.departmentMechatronicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9199.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.