Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10029
Title: Süspansiyon Mekanizmalı Dörtte Bir Araç Modeli
Other Titles: Quarter Vehicle Ride Model With Suspension Mechanism
Authors: Sönmez, Ümit
Koray, Yıldıray
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Doublewishbone süspansiyon
Çeyrek araç modeli
Optimizasyon
Yol pürüzlülüğü
PID kontrol.
Doublewishbone suspension
Quarter vehicle model
Optimization
Road surface profiles
PID control.
Issue Date: 10-Feb-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Doublewishbone tipi bir süspansiyon için çeyrek araç modeli yaklaşımıyla bir kinematik ve dinamik model elde edilmiştir. Bu model, klasik çeyrek araç modellerinde bulunmayan fakat süspansiyonun karakteristiğini vurgulayan önemli parametrelerden üst kontrol kolu, alt kontrol kolu, tekerlek taşıyıcı gibi bileşenleride ele alarak bunların zamana bağlı değişimlerini incelemektedir. Böylelikle daha gerçekçi bir model ile ele alınacak araç dinamiği çalışmaları teori ile pratiği birbirine daha da yaklaştıracaktır. Elde edilen modelin değruluğunu göstermek amacıyla aynı parametrelere sahip bir ADAMS/View modeli ile cevaplar karşılaştırılmış ve modelin doğruluğu kanıtlanmıştır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde elde edilen modele input olarak girmek amacıyla matematiksel olarak ifade edilebilen bir güç spektral yoğunluğu sanal olaraktan bir yol pürüzlülüğüne çevrilmiştir. Yapılan geometrik ve nonlineer sönümleyici-yay optimizasyonları ile alınan cevapların daha da iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Son bölümde uygulanan PID kontrol yöntemi ile birlikte pasif süspansiyon, aktif süspansiyona dönüştürülerek modelin bu yöndende ele alınmaya müsait olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study a dynamic and kinematical model for a double wishbone suspension mechanism is obtained using quarter vehicle approach. This model also includes upper control arm, lower control arm and knuckle which denotes the characterization of a doublewishbone suspension and examines the responses with respect to time. Also to show the validity of the model an Adams/view model is created with the same parameters and the results of both models are compared. In the latter chapters using some spectral descriptions an artificially created road surface profile is used as an input and results of both models are given. Some optimization problems are studied for better geometrical configuration and nonlineer damper-spring characterizations for better responses of the suspension system. Finally using a PID control scheme passive suspension is turned into an active suspension and showed that it is applicable to use as an active one.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/10029
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9096.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.