Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10026
Title: Kablosuz Duyarga Ağlarında Veri Birleştirilmesi Ve Değerlendirilmesi
Other Titles: Wireless Sensor Networks Based Sensor Fusion
Authors: Gökaşan, Metin
Erboral, Serkan
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Kablosuz Ağlar
Veri Birleştirilmesi
Sensörler
Gömülü Sistemler
Wireless Networks
Sensor
Embedded Systems
Sensor Fusion
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kablosuz duyarga ağları kullanılarak, belirli bir bölgedeki canlı veya nesne takip edilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle kablosuz duyarga ağlarının donanım ve yazılım özellikleri incelenmiş ve uygulama alanlarına göre donanım ihtiyaçları belirtilmiştir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, kablosuz duyarga ağları için tasarlanmış nesneye yönelik programlama mimarisine sahip TinyOS işletim sistemi incelenmiştir. Donanımda kullanılacak olan algılayıcılar (ışık, ivme ve ses) belirlenmiştir. Kablosuz duyarga düğümü Imote2’ye bazı algılayıcılar ilave edilebilmesi için uyumlaştırıcı devreler tasarlanarak, düğüme ek bir kart olarak eklenmiştir. İşletim sistemi TinyOS’in bu donanımları kullanabilmesi için gerekli sürücüler de NesC programlama dili ile yazılmıştır. Son kısımda, geliştirilen kart ve korelasyon ile işlenecek veriler için gerekli olan düğümler arası senkronizasyon algoritması test edilmiştir. Son olarak takip edilmek istenen nesne ile deneyler yapılmış ve ses kaynağının yerinin tespit edilebilirliği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelenmiş ve hata miktarları son bölümünde tartışılmıştır.
In this study it is aimed to sense living or non living objects in an area, using wireless sensor networks. First the hardware and software properties of wireless network sensors are studied and the needed specifications are defined for application purposes. In the later section, the TinyOS operation system, which is designed by using object orientated programming architecture for wireless network sensors, is examined. The sensors needed for the application (light, acceleration, sound) to be active are defined since some needed sensors are not present on the wireless sensor node, the necessary additional converters and filters are designed as an additional card and attached to the node. For the operating system (TinyOS) to be able to use this hardware system, needed drivers are coded with using NesC programming language. In the last part the developed card and the synchronization algorithm which is going to be used to process the data with correlations is tested. A wireless sensor network is created. While detection process and following up an object the data are collected through a wireless network and those data are combined to be able to locate the object. At the end, the results are presented on the last section.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/10026
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8924.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.