Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10015
Title: Paralel Hibrit Elektrikli Aracın Modellenmesi Ve Optimal Kontrolü
Other Titles: Modeling And Optimal Power Management Of A Parallel Hybrid Electric Vehicle
Authors: Güvenç, Levent
Sezer, Volkan
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: MOES
Verim
Kontrol
Optimizasyon
CarMaker
ECE
Paralel Hibrit
MOES
Efficiency
Control
Optimization
ECE
CarMaker
Parallel Hybrid
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir paralel hibrit elektrikli araç matematiksel olarak modellenmiş, yakıt tüketimini azaltma amacıyla bir optimum güç yönetim algoritması(MOES) geliştirilmiş ve bu algoritma araç modellerine uygulanarak kontolcülü aracın klasik araçla yakıt tüketimi açısından karşılaştırılması simülasyon sonuçlarıyla gösterilmiştir. Kontrol algoritması eşdeğer yakıt tüketimi tabanlı olmakla birlikte, algoritmada rejeneratif frenlemenin paralel şarja oranı olarak tanımlanan yeni bir değişken kullanmış ve formülasyon da toplam verimi maksimize etmeye yönelik ifade edilmiştir. Bu yaklaşımda araç bir sistem olarak ele alınarak tüm sistem verimi maksimize edilmeye çalışılmaktadır. Simulasyonlar, klasik mod, sadece rejeneratif frenleme modu ve optimizasyon algoritmasını içeren 3 farklı modda ECE şehir içi sürüş çevrimi kullanarak CarMaker yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Buradaki amaç, optimizasyonun ve rejeneratif frenlemenin yakıt tüketimi minimizasyonununa etkilerini ayrı ayrı inceleyebilmektir. Sonuçlar incelendiğinde kontrol algoritmasıyla, yakıt tüketimi minimizasyonu açısından başarılı sonuçlar elde edildiği görülmüştür.
In this study, a parallel hybrid electric vehicle was modeled mathematically, an optimum power management algorithm(MOES) was developed for fuel consumption minimization, this algorithm was integrated into the developed vehicle model and the controlled vehicle was compared with conventional vehicle in terms of fuel consumption. Even though MOES has some similarities with equivalent consumption minimization strategy, it uses a new variable which is the ratio of gained energy of parallel charge and regenerative braking and its formulation is different to express the overall efficiency term. In this strategy, vehicle is thought as a system and aim is maximizing the overall efficiency of the vehicle. Simulations were performed in three different control modes; conventional mode, only regenerative braking mode and optimization algorithm mode using CarMaker software in ECE cycle’s inner city part. The aim of these 3 simulations is analyzing effects of regenerative braking and optimization into fuel consumption minimization separately. When it is compared with the conventional mode of the vehicle, successful fuel consumption minimization was obtained with this new control strategy in the simulations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/10015
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8055.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.