Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10008
Title: Pıd Parametrelerinin Bulanık Mantık İle Özayarlanması Ve Doğrusal Olmayan Kontrolörler İle Karşılaştırılması
Other Titles: Self Tuning Of Pid Parameters Using Fuzzy Logic Vs Nonlinear Controllers
Authors: Eksin, İbrahim
Gürbüz, Elif
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Bulanık Mantık
Özayarlama
Doğrusal olmayan kontrolörler
Fuzzy Logic Controllers
Self-tuning
Nonlinear Controllers
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bulanık mantık kontrol sistemlerindeki denetleyicilerin ayarlanmasında kullanılmıştır. Bu amaçla uygulanan birçok bulanık kontrol metodu vardır. Öncelikle PID parametrelerinin ayarlama metodlarından Ziegler-Nichols, Cohen –Coon and IMC metodlarını, daha sonra bu metodlar ile ayarlanmış denetleyicilerin performansını arttırmaya yönelik kullanılan bulanık ayarlama metodlarından ;arttırımlı bulanık uzman PID denetleyicisi, ayarlama noktasının bulanık ayarlanması, bulanık kazanç ayarlama ve tek parametrenin bulanık ayarlanması metodları açıklanacaktır. Ayrıca doğrusal olmayan PID denetleyiciler ele alınmıştır. Doğrusal olmayan PID denetleyicilerinin araştırılmasının nedeni, bulanık sistemlerin doğrusal olmayan bir yapıya sahip olmasıdır. Farklı sistemler için araştırılan metodların MATLAB/SIMULINK ortamında simülasyonları yapılmış ve karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.
In this study, fuzzy systems are used to control the process, especially, auto tuning the current PID controller. There are a lot of methods for this purpose. Some of these methods are introduced. Fuzzy tuning PID methods which are incremental fuzzy expert control, fuzzy gain scheduling, set-point weighting, fuzzy self tuning of a single parameter and two types of nonlinear PID controllers are introduced. The reason why nonlinear PID methods investigation is fuzzy controller is a kind of nonlinear controllers. Therefore it is needed to include nonlinear PID controllers and compare. Simulation results are obtained using SIMULINK and evaluated for different types of systems.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/10008
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7414.pdf573.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.