Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5377 to 5396 of 15567 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Sep-2009Gemilerde Ortaya Çıkan Yerel Titreşim Problemlerinin Teorik Ve Deneysel AnaliziArpacı, Alaeddin; Yücel, Adil; Makina Mühendisliği; Mechanical Engineering
18-Jun-2015Gemilerde Yangın Emniyeti İle İlgili Uygunsuzlukların Önlenmesine Yönelik Bir İnsan Faktörü Analizi YaklaşımıÇelik, Metin; Söner, Ömer; 10075245; Deniz Ulaştırma Mühendisliği; Maritime Transportation Engineering
-Gemilerde Yükleme/boşaltma Esnasında Mukavemet Kontrolü İçin Bir Bilgisayar Program Paketi GeliştirilmesiErgin, Ahmet; Yıldırım, Özkan; Gemi İnşaatı Mühendisliği; Naval Architecture
17-Jun-2011Gemilerdeki Kırlangıç Yapıların Teorik Ve Deneysel Titreşim AnaliziArpacı, Alaeddin; Yaman, Mehmet Ali; 401922; Katı Cisimlerin Mekaniği; Solid Mechanics
-Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Kontrolü Kapsamında Liman Atık Kabul Tesisi Ve Ambarlı Limanı ÖrneğiKabdaşlı, Sedat; Keskin, Halil Alpay; Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği; Coastal Engineering
-Gemilerden Kaynaklanan Egzoz Yayılımları Ve Dağılım ModellemesiDeniz, Y. Cengiz; Kılıç, Alper; Deniz Ulaştırma Mühendisliği; Maritime Transportation Engineering
-Gemilerin Elektrikle TahrikiSarıöz, Kadir; Özsu, Eren; Deniz Teknolojisi Mühendisliği; Marine Technology
-Gemilerin Enine Stabilitesinin Matematiksel Yöntemlerle İrdelenmesiOdabaşı, A. Yücel; Üçer, Erdem; Gemi İnşaatı Mühendisliği; Naval Architecture
9-Jan-2013Gemilerin Yalpa Hareketinin Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Uyarlamalı Pdd2 Aktif Finlerle KontrolüErtuğrul, Şeniz; Ertogan, Melek; 447818; Makina Mühendisliği; Mechanical Engineering
-Gemlik Fay Zonu’nun Aktif TektoniğiBarka, Aykut; Uçarkuş, Gülsen; 129465; Katı Yer Bilimleri; Solid Earth Sciences
22-Oct-2015Gemlik Körfezi Çökellerinde Ağır Metal Ve Organik Kirliliğin Zaman İçindeki EvrimiÇağatay, Memet Namık; Albut, Gülüm; 10040505; Jeoloji Mühendisliği; Geological Engineering
16-Feb-2017Gemlik Körfezi Deniz Seviyesi Değişimlerinin Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesiKaşlılar Şişman, Ayşe; Sabuncu, Asen; 10136528; Jeofizik Mühendisliği; Geophysical Engineering
6-Jan-2013Gemlik Körfezi Holosen Çökellerinde Sedimentolojik Ve Jeofizik AraştırmalarÇağatay, M. Namık; Özmaral, Aslı; 438637; Jeofizik Mühendisliği; Geophysical Engineering
15-Jul-2016Gemlik Körfezi’nde Geç Pleistosen-holosen Dönemi Deniz Seviyesi Ve Paleo-iklim DeğişimleriEriş, Kürşad Kadir; Filikci, Betül; 10117516; Jeoloji Mühendisliği; Geological Engineering
4-Sep-2015Gemlik Körfezi’nin (marmara Denizi) Geç Kuvaterner Stratigrafisi Ve MorfotektoniğiÇağatay, Memet Namık; Babayev, Hikmat; 10086720; Jeoloji Mühendisliği; Geological Engineering
15Gemlik Yöntemi İle İşlenmiş Gemlik Tipi Sofralık Zeytinlerin Antioksidan Özellikleri Ve Fenolik ProfilleriÖzçelik, Beraat; Kadakal, Esra; Gıda Mühendisliği; Food Engineering
-Gen İfadesinin Şebeke ModeliErzan, Ayşe; Balcan, Duygu; Fizik Mühendisliği; Physics Engineering
22-Jun-2010Gencon 94 İle Gencon 76 Sefer Çarter Parti Sözleşmeleri Arasındaki Farkların İncelenmesi, Uygulamada Görülen Sorunların Ortaya Konulması Ve Bunlara Çözüm Önerilerinin GetirilmesiIlgın, Sezer; Karataş, Ali; Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği; Maritime Transportation and Mangement Engineering
2009Gender Based Wage Differentials In The Turkish Labor MarketHisarcıklılar, Mehtap; Güner, Fatma Duygu; 239037; İşletme; Management
2011Genealogy Of Governmentality From Liberalism To NeoliberalismKaya, Alp Yücel; Genç, Ayfer; 286616; Siyaset Çalışmaları; Political Studies