Browsing by Author Türk, Şevkiye Şence

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
4-Jun-20125216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası Kapsamında Metropoliten Alanlarda Sınır Tespitinin DeğerlendirilmesiTürk, Şevkiye Şence; Soydal, Özge Müberra; 424550; Bölge Planlaması; Regional Planning
2016Bölgesel Kalkınma Ajansları Ve Yönetişim: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uygulaması Olarak Düzce Turizm Strateji Ve Eylem Planı ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Yılmaz, Serkan; 10129428; Şehir ve Bölge Planlama; Urban and Regional Planning
-Büyük Konut Projeleri İçin Arazi Ve Arsa Edinim Metotları: İstanbul ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Güven, Özhan; Gayrimenkul Geliştirme; Real Estate Development
15-Jul-2013Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kurulması(644 Sayılı Khk) İle Planlama Yetkilerinin Merkezileşmesi Ve Kent Mekânına Etkileri-çorlu ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Güneri, Sinem; 10003974; Bölge Planlaması; Regional Planning
22-Jul-2016Düzenleyici Planlama Sistemi İçinde Büyük Ölçekli Projelere Yönelik Kısmi İptal Davaları Ve SonuçlarıTürk, Şevkiye Şence; Aykun, Derya; 10118842; Şehir ve Bölge Planlama; Urban and Regional Planning
30-Jan-2017Fast Food Restoranı Yer Seçimine Etki Eden Faktörlerin Modellenmesi: İstanbul ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Gökşen, Ayşegül; 10137210; Gayrimenkul Geliştirme; Real Estate Development
6-Jul-2010İmar Hakkı Aktarımı - İstanbul Üzerine Bir İncelemeTürk, Şevkiye Şence; Dündar, Sibel; Gayrimenkul Geliştirme; Real Estate Development
-İstanbul Metropoliten Alanında İmar Planı Değişiklikleri İle İlgili Bir AnalizTürk, Şevkiye Şence; Altın, Yeşim; Şehir Planlama; Urban Planning
28-Feb-2014İstanbul’daki Yabancı Sermayeli Firmaların Mekansal Dağılımının Sıra Büyüklük Kuralı (rank Size Rule) İle İncelenmesiTürk, Şevkiye Şence; Yolcu, Müge Ilgaz; 10029232; Bölge Planlaması; Regional Planning
8-Jan-2013Kalkınma Ajanslarının Kurumsal Kapasitesinin İncelenmesi: Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında KarşılaştırmaTürk, Şevkiye Şence; Tunca, Gülin; Bölge Planlaması; Regional Planning
24-Apr-2013Kayden Şayi Mahallen Müstakil Kullanım Durumunda Olan Alanlarda Islah İmar Planı Uygulamaları Ve Sonuçları: Ataşehir ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Aydemir, Selçuk; 465784; Şehir Planlama; Urban Planning
9-Feb-2017Kentsel Dönüşüm Alanlarında Yaşayan Farklı Hak Sahiplerinin Uzlaşma Eğilimleri: Gaziosmanpaşa / Sarıgöl Mahallesi ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Özcivan, Kübra; 10135651; Şehir Planlama; Urban Planning
15-Jul-2011Kıyı Alanlarının (waterfronts) Dönüşümü Üzerine Bir Sürdürülebilirlik Analizi: Haydarpaşa ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Koca, Fatih; 405125; Gayrimenkul Geliştirme; Real Estate Development
26-Jul-2010Lojistikte Depo Yer Seçimini Etkileyen Faktörlerin Modellenmesi: İstanbul ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Durmuş, Ali; Gayrimenkul Geliştirme; Real Estate Development
26-Nov-2012Planlama Sistemlerinde Esneklik Kavramı: Türkiye Üzerine Bir AnalizTürk, Şevkiye Şence; Özkan, Hatice Aysun; 436659; Şehir Planlama; Urban Planning
11-Feb-2015Stratejik Planlama Yaklaşımının Düzenleyici Plan Sistemine Entegre Edilmesi: Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanındaki Planlama ÇalışmalarıTürk, Şevkiye Şence; Gürsoy, Nevra; 10064402; Şehir ve Bölge Planlama; Urban and Regional Planning
25-Feb-2011Tapu Sigortasının Türkiyede Uygulanabilirliği Üzerine Bir İncelemeTürk, Şevkiye Şence; Çelik, Tanya Sebahat; Gayrimenkul Geliştirme; Real Estate Development
24-Feb-2011Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Finans Yönetimi: İstanbul Üzerine Bir İncelemeTürk, Şevkiye Şence; Baykan, Ahmet Engin; Gayrimenkul Geliştirme; Real Estate Development
3-Jul-2014Toplum Temelli Kentsel Dönüşümde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: İstanbul ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Canan, Fatma Tuğba; 10041917; Şehir ve Bölge Planlama; Urban and Regional Planning
27-May-2013Türkiye De İl Özel İdareleri Ve Planlama YetkileriTürk, Şevkiye Şence; Ergül, Bengül; 463519; Bölge Planlaması; Regional Planning