Browsing by Author Climate and Marine Sciences

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 69  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-1 Ekim 1995 Dinar Depremi Faylanma Parametrelerinin İnsar Ve Sismoloji Verileriyle BelirlenmesiÇakır, Ziyadin; Çetin, Esra; 266236; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
6-Jun-201827 Temmuz 2017 Tarihinde İstanbul Üzerinde Meydana Gelen Dolu Olayının Wrf Simülasyonu PerformansıŞen, Ömer Lütfi; Toker, Emir; 601151011; Climate and Marine Sciences; İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı
-Aerosollerin Doğu Akdeniz Bölgesi İklimi Üzerine Etkisinin AraştırılmasıKındap, Tayfun; Ağaçayak, Tuğba; 373660; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Akveren Formasyonu (kocael Yarımadası, Kb Türk Ye) Üst Kretase Ve Alt Paleosen Karbonatlarının Planktoni K Forami Ni Ferleri Ve BiyostratigrafisiÖzcan, Ercan; Sarıgül, Volkan; 285492; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Almacık Dağı Eosen Yaşlı Volkaniklerinin Paleomanyetik Çalışmalarla İncelenmesiİşseven, Turgay; Demir, Tunç; 266238; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
4-Dec-2015Atmospheric Circulation Types İn Marmara Region (nw Turkey) And Their İnfluence On Precipitation Kındap, Tayfun; Baltacı, Hakkı; 601102003; Climate and Marine Sciences; İklim ve Deniz Bilimleri
-Climate Impacts Of Gap On Southeast Anatolia RegionKaraca, Mehmet; Ekici, Sait Altuğ; 232162; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-A Comprehensive Study Of The Magnetosheath CavitiesKaymaz, Zerefsan; Türk Katırcıoğlu, Filiz; 285491; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
25-Nov-2015Copert4 Modeliyle Hesaplanan Karayolları Emisyonlarının Duyarlılığının İstanbul Hava Kalitesine Etkisinin Wrf/cmaq Model Sistemiyle BelirlenmesiÜnal, Alper; Kafadar, Müge; 601121009; Climate and Marine Sciences; İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı
4-Jun-2018Çavuşbaşı Granodiyoriti'nin Yaşı Ve PetrojeneziTopuz, Gültekin; Ayanoğlu, Esen; 601991010; İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı; Climate and Marine Sciences
1-May-2019Değı̇şen İklı̇m Şartları Altında Fırat - Dı̇cle Havzasında Su Kaynaklarının Sürdürülebı̇lı̇rlı̇ğı̇ SorunuŞen, Ömer Lütfi; Zeynalzadeh, Mahsa; 601161014; Climate and Marine Sciences; İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı
-Doğu Karadeniz Bölgesi (rize, Trabzon, Giresun) Heyelan-yağış İlişkisinin İncelenmesi Ve Minimum Eşik Değerlerinin BelirlenmesiKaraca, Mehmet; Baltacı, Hakkı; 266232; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
8-Jun-2018Doğu Kayını (fagus Orientalis) Ağacının Alansal Dağılım Modellemesi: Geçmiş, Günümüz Ve GelecekDalfes, Hasan Nüzhet; Dağtekin, Ayşegül Dilşad; 601161010; Climate and Marine Sciences; İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı
-Doğu Marmara (izmit Körfezi) Holosen Bentik Foraminiferleri, Ortamsal Koşulları Ve Sapropeller İle İlişkisiSakınç, Mehmet; Topkar, Nur; 142834; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Erken Kar Erimelerinin Fırat Ve Dicle Havzasındaki Nehirlerin Akım Zamanına EtkisiŞen, Lütfi; Altürk, Bahadır; 252070; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-The Formation Of Recent Beach Sands In The Eastern Marmara Sea : A Heavy Mineral InvestigationOkay, Nilgün; Ergün, Betül; 142824; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Hatay (Antakya) – Samandağ Arasındaki Neotektonik Dönem Yapılarının AraştırılmasıTüysüz, Okan; Tekeşin, Özge; 277000; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Hatay İli Ve Yakın Çevresi İçin Deprem Senaryolarının Cbs İçerisinde İ Hazırlanması Ve Bu Senaryoların Tarihsel Depremler İle KarşılaştırılmasıTüysüz, Okan; Üsküplü, Sibel; 333091; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Hazar Gölü (elazığ) Çökellerinde Holosen’deki İklim KayıtlarıGörür, Naci; Sürmelihindi, Emine Gül; 252072; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
12-Jul-2015Hersiniyen Orojenik Sisteminin Doğu Avrupadaki Kısmının Geometrisi, Evrimi Ve İskititlere GeçişiŞengör, Ali Mehmet Celal; Sağdıç, Nurbike Göksu; 601121004; Climate and Marine Sciences; İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı