Browsing by Author İklim ve Deniz Bilimleri

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-1 Ekim 1995 Dinar Depremi Faylanma Parametrelerinin İnsar Ve Sismoloji Verileriyle BelirlenmesiÇakır, Ziyadin; Çetin, Esra; 266236; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Aerosollerin Doğu Akdeniz Bölgesi İklimi Üzerine Etkisinin AraştırılmasıKındap, Tayfun; Ağaçayak, Tuğba; 373660; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Akveren Formasyonu (kocael Yarımadası, Kb Türk Ye) Üst Kretase Ve Alt Paleosen Karbonatlarının Planktoni K Forami Ni Ferleri Ve BiyostratigrafisiÖzcan, Ercan; Sarıgül, Volkan; 285492; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Almacık Dağı Eosen Yaşlı Volkaniklerinin Paleomanyetik Çalışmalarla İncelenmesiİşseven, Turgay; Demir, Tunç; 266238; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
4-Dec-2015Atmospheric Circulation Types İn Marmara Region (nw Turkey) And Their İnfluence On Precipitation Kındap, Tayfun; Baltacı, Hakkı; 601102003; Climate and Marine Sciences; İklim ve Deniz Bilimleri
-Climate Impacts Of Gap On Southeast Anatolia RegionKaraca, Mehmet; Ekici, Sait Altuğ; 232162; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-A Comprehensive Study Of The Magnetosheath CavitiesKaymaz, Zerefsan; Türk Katırcıoğlu, Filiz; 285491; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Doğu Karadeniz Bölgesi (rize, Trabzon, Giresun) Heyelan-yağış İlişkisinin İncelenmesi Ve Minimum Eşik Değerlerinin BelirlenmesiKaraca, Mehmet; Baltacı, Hakkı; 266232; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Doğu Marmara (izmit Körfezi) Holosen Bentik Foraminiferleri, Ortamsal Koşulları Ve Sapropeller İle İlişkisiSakınç, Mehmet; Topkar, Nur; 142834; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Erken Kar Erimelerinin Fırat Ve Dicle Havzasındaki Nehirlerin Akım Zamanına EtkisiŞen, Lütfi; Altürk, Bahadır; 252070; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-The Formation Of Recent Beach Sands In The Eastern Marmara Sea : A Heavy Mineral InvestigationOkay, Nilgün; Ergün, Betül; 142824; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Hatay (Antakya) – Samandağ Arasındaki Neotektonik Dönem Yapılarının AraştırılmasıTüysüz, Okan; Tekeşin, Özge; 277000; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Hatay İli Ve Yakın Çevresi İçin Deprem Senaryolarının Cbs İçerisinde İ Hazırlanması Ve Bu Senaryoların Tarihsel Depremler İle KarşılaştırılmasıTüysüz, Okan; Üsküplü, Sibel; 333091; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Hazar Gölü (elazığ) Çökellerinde Holosen’deki İklim KayıtlarıGörür, Naci; Sürmelihindi, Emine Gül; 252072; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
25-Mar-2019Investigating The Hydroclimatic Changes İn The Euphrates-tigris Basin Under A Changing ClimateŞen, Ömer Lütfi; Yılmaz, Yeliz; 601122003; Climate and Marine Sciences; İklim ve Deniz Bilimleri
-İklim Degişikliğinin Fırat-dicle Havzası Hidrolojisine Olan EtkileriŞen, Ömer L.; Bozkurt, Deniz; 353110; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-İstanbul Haliç'inin Holosen TarihçesiÇağatay, Namık; Irvalı, Nil; 232160; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-İstanbul Karadeniz Sahil Şeridi İle Bursa Arasındaki Üst Kretase-eosen Birimlerinin Stratigrafik Gelişimi Ve KorelasyonuOkay, Aral; Özcan, Zahide; 277014; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Karadeniz Ve Marmara Denizi’nde Son 20000 Yıl’da Meydana Gelen Paleoşinografik Ve Paleoiklimsel DeğişimlerÇağatay, Namık; Sancar, Ümmühan; 270511; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences
-Kuzey Atlantik Salınımının Modellenmesi: İki Farklı Yılın KarşılaştırılmasıKaraca, Mehmet; Ezber, Yasemin; 142832; İklim ve Deniz Bilimleri; Climate and Marine Sciences